25.12.2015 16:50:00 0

Hastane Ücretleri Hakkında Bilinmeyenler?

37. Bölge Sivas Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Tolga Terzi, vatandaşlarımızın sık sık karşılaştığı muayene ücretleri hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu

Eczanelerden tahsil edilen ücretler hakkında bilgi veren Terzi, “Hastalara muayene olduklarında kendilerine ilaç yazılması ve eczaneye müracaat etmeleri halinde eczane tarafından reçetenin SGK geri ödeme sistemi olan Medula Eczane sistemine girilmesinin ardından eczacı ekranda hastaya ait Muayene ücreti (Muayene Katılım Payı), Reçete Katılım Payı, İlaç Katılım Payı, İlaç Fiyat Farkı gibi ödemeleri görür” dedi.

HAYRULLAH AĞKAŞ

37. Bölge Sivas Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Tolga Terzi, özellikle hastaların karşılaştığı ve anlamakta zorlandıkları sorunlar hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

Eczanelerden tahsil edilen ücretler hakkında halkımızı bilgilendirmek amacıyla açıklamalarda bulunan Terzi, “Hastalara muayene olduklarında kendilerine ilaç yazılması ve eczaneye müracaat etmeleri halinde eczane tarafından reçetenin SGK geri ödeme sistemi olan Medula Eczane sistemine girilmesinin ardından eczacı ekranda hastaya ait Muayene ücreti (Muayene Katılım Payı), Reçete Katılım Payı, İlaç Katılım Payı, İlaç Fiyat Farkı gibi ödemeleri görür” dedi.

Eczacı Tolga Terzi, “Hastanın ilaçlarını almayı talep etmesi halinde SGK’lı çalışan ve bakmakla yükümlü kişilerden bu görünen ücretleri tahsil eder. Hasta emekli ise İlaç farkı hariç diğerlerini SGK emeklinin maaşından belirli aralıklarla keserek tahsil eder. İlaç fiyat farkı ise eczane tarafından tahsil edilir” ifadelerini kullandı.

MUAYENE ÜCRETİ NEDİR?

Muayene ücreti hakkında detaylı bilgi veren Tolga, “Katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenen tutar olarak tanımlanmaktadır” dedi.

Tolga şöyle devam etti: Muayene ücreti; Birinci basamak hekim (Örneğin Aile Hekimi) muayenelerinden çıkmamaktadır sadece reçete yazılması halinde reçete katılım payı ödenmektedir. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (Örneğin Numune hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi) muayenelerinde ise 5 TL, Özel sağlık kurumlarında 12 TL olarak SGK tarafından belirlenmiştir. Ayrıca özel sağlık kuruluşları tarafından da ek ilave ücretler alınabilmektedir.

Muayene ücreti(Muayene Katılım Payı) çalışan ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden eczane tarafından nakit olarak, emekli olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ise SGK tarafından maaşlarından kesilerek tahsil edilmektedir. Eczanelerin hastalardan nakit olarak tahsil etmiş olduğu muayene ücretleri SGK tarafından eczacının kurumdan alacağından kesilir. Eczaneler bu tahsilâtı tamamen aracı olarak yapmaktadır ve bazen mecburen yaptıkları bu tahsildarlık yüzünden hastaları ile maalesef sıkıntı yaşamaktadır.”

Muayene katılım payı ücretlerinin ne zaman sistemde görüleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Terzi, “Hastalar muayene olduktan sonra sağlık kuruluşlarının belirli aralıklarla muayenelere ilişkin SGK’ya düzenlemiş oldukları faturalara istinaden hastalar üzerine muayene katılım payları aktarılmaktadır. Hastaların muayene sonrası eczaneye başvurmalarında son muayene oldukları kuruma ait muayene ücreti bu nedenle eczanelerin SGK geri ödeme sistemine yansımamaktadır. Hastalar çoğu zaman daha önceki almış oldukları muayene hizmetinin bedelini öderken o gün ki muayene ücretini ödediğini zannetmektedir.

Hastaya ait muayene ücreti çıktı ise eczanelerimiz o muayene ücretini tahsil etmek zorundadır. Hastalarımızın daha sonra ya da taksit yapılarak ödemeleri mümkün değildir. Bu ücretler SGK tarafından eczacıdan kesilmektedir. Hastalarımızın muayene ücretlerini öderken takip etmeleri açısından eczanelerimizden ödedikleri muayene ücretlerine ait listeleri almalarını öneririz” şeklinde konuştu.

Reçete Katılım Payı hakkında bilgi veren 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Tolga Terzi, “Hastalara muayene sonrası ilaç yazılmasının ardından eczaneden ilaçlarını alırken ödemiş olduğu ücrettir. Eczacı bu ücreti emekli olmayan ve bu ücretlerden muaf olmayan hastalardan nakit olarak SGK adına tahsil eder ve SGK bu ücreti eczacıya ödeyeceği paradan keser, emeklilerin ise maaşlarından belirli aralıklarla kesinti yapılır. Bu ücret raporsuz ilaçlar için 3 adet ilaca kadar 3 TL’dir, 3 adet ilacı geçmesi halinde ise bu ücrete her bir ilave ilaç adeti için 1 TL daha eklenerek tahsil edilir. Raporlu ilaçlar adet sınırlamasına dahil değildir sadece raporlu ilaçların yazılmasında reçete katılım ücreti çıkmazken yanında eğer ki raporsuz ilaçlarında olması halinde bu ücret çıkmaktadır” dedi.

İLAÇ KATILIM PAYI

İlaç Katılım Payı hakkında açıklamalarda bulunan Terzi, şöyle devam etti:

“Hastaya ait yazılan ilaçlarda kurum tarafından karşılanan ilaç bedelinden sonra hastaya kalan kısımdır. Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlar (Emekliler) ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10’u, diğer kişiler için % 20’si oranında katılım payı alınır. Ayaktan tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı nasıl tahsil edilir?

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından SGK tarafından kesilerek,

b) Diğer kişiler için ise kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,

tahsil edilir. Eczaneler bu ücretleri tahsil etmek zorundadır.”

Son olarak eşdeğer ilaç ve ilaç fiyat farkı ile ilgili bilgi veren Terzi sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Aynı etken maddeyi, aynı miktarda içeren, aynı etkiyi ve yan etkiyi gösteren fakat farklı ilaç firmaları tarafından üretimi yapılan farklı renk, şekil, boyutlara sahip olabilen ilaçlara eşdeğer ilaç denir. Sağlık Bakanlığı da bu ilaçların eşdeğerliğini kabul ve ilan eder.

İlaçların fiyatlandırılması Sağlık Bakanlığı’nın kararnamesine ve firmaların serbest piyasa kurallarına göre yapılır eşdeğer ilaçların fiyatları bu nedenle farklılık gösterebilmektedir. SGK ise ödemede eşdeğer ilaçların en ucuzunu referans kabul eder ve bu ucuz eşdeğerin fiyatının en fazla %10 daha fazla pahalısına kadar tamamını öder. Hasta ucuz eşdeğeri kabul etmeyip ya da belirlenen baremden daha fazla fiyata sahip bir eşdeğer ilacı talep ediyorsa aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalır. Bu çıkan fiyat farkı eczane tarafından girilen medula eczane sisteminde görüntülenir, her eczane için aynıdır ve eczacı bu ücreti tahsil etmek zorundadır.”