23-02-2016 İLAN SİVAS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Tarih: 23.2.2016 09:19:00

İLAN
SİVAS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 11 adet taşınmaz ve 2 dosyada nitelikleri yazılı muhtelif araçların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile  hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Sivas Defterdarlığında (Milli Emlak Müdürü odasında)  toplanacak Komisyon huzurunda  yapılacaktır.
      2- İhaleye katılacakların, ihale saatine kadar geçici teminat makbuzlarını veya Banka Teminat Mektuplarını, ikametgah ilmuhaberlerini, nüfus cüzdan örneğini, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname ile tüzel kişilik adına katılacakların Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesi ile imza sirkülerini  komisyona ibrazı  gerekmektedir.
       3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malların satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'nı,  bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'nı geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak  geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler  ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
    4- Araçların satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, tescil ve muayene işlemleri esnasındaki istenilen bilgi ve belgelerin temini ile doğacak masraflar alıcısına aittir.
    5- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde, Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
    6- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
    7-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ  işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
    8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
NOT:Türkiye Genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan Hazineye ait tüm Taşınmaz mal Satış İhale Bilgileri İnternet vasıtasıyla  "www.milliemlak.gov.tr"adresinden öğrenilebilir
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
S.     DOSYA   NO    KÖYÜ VEYA     CİNSİ    PAFTA NO    ADA     PARSEL     YÜZÖLÇÜMÜ     HAZ.HİS.    İMAR DURUMU     TAHMİNİ     GEÇİCİ     İHALE    İHALE
NO        MAHALLESİ            NO    NO    (m2)            BEDELİ (TL)     TEMİNAT (TL)    TARİHİ    SAATİ
1    58010118995    Altuntabak Mah.    Arsa    254    1912    11    825.96    Tam    Konut, Yol ve Yeşil      330,384.00    82,596.00    03.03.2016    09:00                                        Alanda kalmaktadır.
                                    (Ayrık Nizam 4 kat)
2    58010103425    Çaygören Köyü    Tarla    İ.38.b.21.a    ---    202    12,800.00    Tam    İmarsız    32,000.00    8,000.00    "    09:10
3    58010108754    Gazibey Köyü    Arsa    J.37.a.14.a    102    250    1,139.22    Tam    İmarsız    6,850.00    1,720.00    "    09:20
4    58010108064    Hanlı Köyü    Arsa    J.37.a.04.d-3.a    325    3    762.29    Tam    İmarsız    7,650.00    2,000.00    "    09:30
5    58010108065    Hanlı Köyü    Arsa    J.37.a.04.d-3.a    325    4    745.54    Tam    İmarsız    7,460.00    1,865.00    "    09:40
6    58010108066    Hanlı Köyü    Arsa    J.37.a.04.d-3.a    325    5    691.57    Tam    İmarsız    6,950.00    1,750.00    "    09:50
7    58010108062    Hanlı Köyü    Arsa    J.37.a.04.d-3.a    328    4    743.74    Tam    İmarsız    7,450.00    1,863.00    "    10:00
8    58010109307    Sarıdemir Köyü    Ham Toprak    İ.37.c.22.a    150    1    12,215.38    Tam    İmarsız    85,508.00    21,377.00    "    10:10
9    58010105935    Kulyusuf Köyü    Hali Arazi    2    154    4    2,084.00    Tam    İmarsız    14,600.00    3,650.00    "    10:20
10    58010105924    Kulyusuf Köyü    Hali Arazi    İ.38.d.25.c    136    197    20,100.00    Tam    İmarsız    30,150.00    7,650.00    "    10:30
11    58010119514    Şaban Köyü    Tarla    1    ---    695    688.19    Tam    İmarsız    6,500.00    1,625.00    "    10:40
SATIŞA SUNULAN ARAÇLAR
S.      DOSYA NO    BULUNDUĞU YER     CİNSİ    MARKASI    PLAKA NO    MODELİ    ÖZELLİĞİ     TAHMİNİ BEDELİ    GEÇİCİ             İHALE            İHALE
NO                                (TL)    TEMİNAT (TL)    TARİHİ    SAATİ
1    3561-0    Defterdarlık Garajı    Otomobil    Opel    Tecil kaydı kapatıldı    2004    Kullanılacak Durumdadır    28,500.00       7,125.00    03.03.2016    10:50
2    58011643306    Kılıç Yedi Emin     5 Adet     Maondial - Atlantis -     58 TR 184 ve 4     ---    Ekonomik Ömrünü     750.00       188.00    "    11:00
        Otoparkı    Motosiklet    Dorado - 2 Adet Bisan    Adet Tescilsiz        Doldurmuştur

 BASIN:243053               www.bik.gov.tr

 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
28-05-2016 ULAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN İLAN
28-05-2016 ULAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN İLAN
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
05-03-2016 ÜSTGEÇİT YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
05-03-2016 ÜSTGEÇİT YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
05-03-2016 ÜSTGEÇİT YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
05-03-2016 ÜSTGEÇİT YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
04-03-2016 T.C. SİVAS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/23 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
04-03-2016 T.C. SİVAS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/23 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
04-03-2016 T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/59, 60, 61, 62, 99, 103, 106, 107, 108, 109 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
04-03-2016 T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/59, 60, 61, 62, 99, 103, 106, 107, 108, 109 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
04-03-2016 ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
04-03-2016 ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
03-03-2016 16+1 MİNİBÜS KİRALAMA HİZMET ALIMI KÜLTÜR VE TURİZM İŞL.MRK.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
03-03-2016 16+1 MİNİBÜS KİRALAMA HİZMET ALIMI KÜLTÜR VE TURİZM İŞL.MRK.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
02-03-2016 UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
02-03-2016 UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
01-03-2016 T.C ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI İLANI Basın Duyurusu
01-03-2016 T.C ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI İLANI Basın Duyurusu
29-02-2016 KARŞIYAKA ÇAMLIK MESİRE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
29-02-2016 KARŞIYAKA ÇAMLIK MESİRE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
29-02-2016 MESİGYNA (1 AYLIK ENJEKSİYON) İNTERAKTİF ÖZELLİKLİ ODYOMETRE CİHAZI VE ENTÜBE RESÜSİTE EDİLEBİLİR BEBEK MAKETİ ALIMI SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
29-02-2016 MESİGYNA (1 AYLIK ENJEKSİYON) İNTERAKTİF ÖZELLİKLİ ODYOMETRE CİHAZI VE ENTÜBE RESÜSİTE EDİLEBİLİR BEBEK MAKETİ ALIMI SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
29-02-2016 PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
29-02-2016 PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
26-02-2016 T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                                        	KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı:2016/122,142,138,120,124,132,134,130,140,144, 126,128,146,174,136,118,172
26-02-2016 T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı:2016/122,142,138,120,124,132,134,130,140,144, 126,128,146,174,136,118,172
25-02-2015 İLAN
25-02-2015 İLAN
25-02-2016 İHALE İLANI MSB SİVAS İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI :
25-02-2016 İHALE İLANI MSB SİVAS İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI :
25-02-2016 SİVAS YILDIZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI BODRUM KATI ONARIMI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
25-02-2016 SİVAS YILDIZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI BODRUM KATI ONARIMI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
24-02-2015 PROJE -KONTROLLÜK-YATIRIM HİZMETLERİ HİZMET ALIMI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
24-02-2015 PROJE -KONTROLLÜK-YATIRIM HİZMETLERİ HİZMET ALIMI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
23-02-2016 KAYIP İLANI
23-02-2016 KAYIP İLANI
23-02-2016 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
23-02-2016 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
19-02-2016 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İşyeri Sicil numarası: 1001983.058 İcra Takip Numarası:2012/11672
19-02-2016 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İşyeri Sicil numarası: 1001983.058 İcra Takip Numarası:2012/11672
19-02-2016 112 PERSONELİNE YAZLIK AYAKKABI VE KIŞLIK BOT ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
19-02-2016 112 PERSONELİNE YAZLIK AYAKKABI VE KIŞLIK BOT ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
16-02-2016 UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
16-02-2016 UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
15-02-2016 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI VE KOSGEB SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
15-02-2016 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI VE KOSGEB SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
15-02-2016 AKARYAKIT SGK SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ
15-02-2016 AKARYAKIT SGK SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ
12-02-2016 KAYIP İLANI
12-02-2016 KAYIP İLANI
12-02-2016 T.C. SİVAS 3. İCRA DAİRESİ 2013/147 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
12-02-2016 T.C. SİVAS 3. İCRA DAİRESİ 2013/147 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
11-02-2016 KİLİTLİ PARKE TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE PORTLAND DÖKME ÇİMENTO ALIMI (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R VEYA CEM II/A-LL 42,5 R) (ŞANTİYEYE TESLİM) SİVAS İL ÖZEL İDARE
11-02-2016 KİLİTLİ PARKE TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE PORTLAND DÖKME ÇİMENTO ALIMI (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R VEYA CEM II/A-LL 42,5 R) (ŞANTİYEYE TESLİM) SİVAS İL ÖZEL İDARE
11-02-2016   İHALE İLANI     LOKOMOTİF VE JENERATÖR VAGON TEMİZLİĞİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR
11-02-2016 İHALE İLANI LOKOMOTİF VE JENERATÖR VAGON TEMİZLİĞİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR
11-02-2016 KASETLİ TİP FİLTRE TORBASI VE FİLTRE KASETİ ALIMI İŞİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
11-02-2016 KASETLİ TİP FİLTRE TORBASI VE FİLTRE KASETİ ALIMI İŞİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
DOLAR
5.2601
EURO
5.9335
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
"Gülen nar, bağı bahceyi de güldürür;

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4