Caydırıcı Tedbirler Alınmalı
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle sendika binasında basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. En önemli problemlerin başında eğitimcilere yönelik şiddetin geldiğini ifade eden Başkan Temiz, “Eğitimcilere yönelik şiddet engellenmeli, caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Bu şiddet sarmalına karşı eğitim çalışanlarını koruyacak, şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, Bakanlık bu konuda sorumluluk üstlenmelidir” dedi.
Tarih: 10.9.2019 07:00:00

Ahmet TIRPAN

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle sendika binasında basın açıklaması yaptı.

Yeni eğitim-öğretim yılının eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün ötelendiği bir ortamda başladığını ifade eden Başkan Temiz, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim çalışanlarının yeni eğitim-öğretim yılını sorunlarına duyarsız, çözüm önerilerine kayıtsız kalınmasının burukluğuyla karşıladığını kaydeden Başkan Temiz, “Toplu sözleşme masasının eğitim hizmet kolunda tek yetkili sendikası olarak, öğretmenlerden, akademisyenlerden, eğitim kurumu yöneticilerinden, üniversite idari personelinden, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra idari personelinden gelen, her biri eğitimin ayrı ve birden fazla sorununa çözüm olacak taleplerimizi masaya taşıdık. Bu taleplerimize kamu işvereni duyarsız kalmış, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözme iradesini ortaya koyamamış, toplu pazarlık masası aracılığıyla sorunları çözme, eğitimin niteliğine katkı sunma imkanını heba etmiştir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı´nın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eğitimde değişim ve dönüşümü hedeflediğini sürekli olarak ifade ettiğini kaydeden Başkan Temiz, “Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, köklü sorunlara kalıcı çözümler getirilebilmesi Bakanlığın sürdürülebilir politikalar benimsemesine bağlıdır. Değişim ve dönüşüm adımları sahadaki tecrübelerle, paydaşların görüşleriyle olgunlaştırılmadıkça meşruiyet tartışmasına maruz kalacak, isabet oranı yara alacaktır.
Anayasal ve yasal hakları kısıtlanmış sözleşmeli öğretmen istihdamı, öğretmen açığının kadrolu istihdam yerine ücretli öğretmenlik gibi insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı yöntemlerle giderilmeye çalışılması, kamu maliyesini denkleştirme aracı olarak eğitim bütçesinin kısılması, okullara yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle aksayan eğitim hizmetlerinin yanında kaynak bulma baskısı altında okul yöneticisi ve öğretmenlerin velilerle bağış üzerinden karşı karşıya getirilmesi, atama ve yer değiştirme takviminin sorun çözmek kadar sorun üretmeye neden olması, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan yaygın şiddet, okullar açılırken çözüm bekleyen başlıca sorunlardır.  2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu sorunların çözülmesinin eğitimin geleceği, verimliliği ve niteliği açısından çok önemli olduğunun altını çiziyoruz” diye konuştu.

“SOMUT ADIMLAR ATILMALIDIR”

3600 ek gösterge vaadinin tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yerine getirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Temiz, “Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi konusunda siyasi irade tarafından verilen söz halen ortada durmaktadır. Yine gerek Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı´nda gerekse Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi´nde öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi somut hedefler olarak ortaya konulmuştur. 11. Kalkınma Planı´nda ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi´nde öğretmenliğin bir kariyer mesleği olarak tanımlandığı/planlandığı dikkate alındığında, bir kariyer mesleği tanımlamasının gereği olarak da ek gösterge artışı gereklidir. Verilen sözlerin gereği artık yerine getirilmeli; eğitim çalışanları arasında meslek, görev, unvan ve yetki paralelinde bütün eğitim çalışanlarını kapsayacak, adil ve hakkaniyete uygun bir ek gösterge artışı konusunda somut adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ÖDENMELİ”

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Temiz, “Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, istihdamda güçlük çekilen yerlerde en büyük eğitim sorunu istikrarlı istihdamın sağlanamamasıdır. Eğitim çalışanlarına, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları hâlinde illerin mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmelidir. İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde kadro istikrarı sağlamanın yolu cebri uygulamalar değil, teşviki yöntemlerdir” ifadelerini kulandı.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALI”

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Temiz, konuşmasını şu ifadelerle devam ettirdi: “Ek ders esaslarındaki adaletsizlikler giderilmeli, ders ücretleri artırılmalıdır. Ek ders esaslarında ücret dengesizliğine ve mağduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine rağmen değiştirilmemiştir. 2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esaslarında, değiştiği günden beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları ivedilikle giderilmeli, ek ders birim ücreti artırılmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliği liyakate dayalı, sürdürülebilir bir sisteme kavuşturulmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak tanımlanıp, münhasır kadrolar üzerinden kazanılmış hakların korunduğu bir düzlemde liyakat ve mesleki ilerleme ekseninde yeniden kurgulanmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır.  Öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak, bütünsel bir yasal düzenlemeye dayalı bir Öğretmenlik Meslek Kanunu´na ihtiyaç vardır. Öğretmenlik mesleğinin bütün veçhelerini kapsayan sistematik bir düzenleme olmaksızın, çok parçalı yapı altında mesleğin statüsünün artırılarak niteliğinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması isteniyorsa, öğretmene destek niteliğinde, mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlayacak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddet engellenmeli, caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiş ve toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini sekteye uğratacak dereceye varmıştır. Bu şiddet sarmalına karşı eğitim çalışanlarını koruyacak, şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, Bakanlık bu konuda sorumluluk üstlenmelidir.”

“OKUL-VELİ İŞ BİRLİĞİNİ ZEDELEMEKTE”

Okulların ödenek ihtiyacının  karşılanarak yöneticilerle velilerin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini dile getiren Başkan Temiz, “İlköğretim kurumlarının Bakanlıktan ya da mahalli idarelerden doğrudan ödenek alamamaları; okul yönetimlerini kamu kaynaklarının ve bu kaynakları harekete geçirme mekanizmalarının yetersiz kalmasıyla velilerle karşı karşıya getirmektedir. Buna ilaveten okul yönetimlerinin bir yandan okullara bağış konusunda kamuoyu ve idare baskısı altında ve soruşturma tehdidi karşısında bırakılması, diğer yandan zorunlu cari harcamalar için kaynak bulma yükümlülüğüne sokulması, hem eğitim-öğretime zarar verip bu sorunu okullar arası başarı farklılığının bir unsuru hâline dönüştürmekte hem okul yöneticilerine yönelik hukuksuz, haksız ve adaletsiz uygulamalara ve mağduriyetlere kapı aralamakta hem de yönetici/öğretmen ile öğrenci velilerini karşı karşıya getirerek okul iklimini ve okul-veli iş birliğini zedelemektedir. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dikkate alındığında, zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarının ne şekilde karşılanacağı sorunu halen izaha muhtaç olup çözüm beklemektedir. Bu nedenle, okul bazlı ödenek tahsisi yapılarak personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Caydırıcı Tedbirler Alınmalı
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Akademik Başarıya  Önem Vereceğiz
Akademik Başarıya Önem Vereceğiz
Vali Salih Ayhan, katıldığı bir programda eğitimde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Sivas´ın eğitimde hak ettiği yere taşımak için seferberlik ilan ettiklerini açıklayan Vali Ayhan, “Velilerimizin gıdası akademik başarıdır. Evet yüzmede, futbolda çocuğu çok iyi. İyi resim çiziyor, iyi şiir okuyor bu manada yetenekli ama ders notları, akademik anlamda arzu edilen seviyede değilse aile bunları görmüyor. Dolayısıyla akademik başarı bizim için çok önemli. O nedenle bu sene buna yönelik ciddi bir sistem kuracağız” dedi.
Güzellikleri Keşfedilmeyi Bekliyor
Güzellikleri Keşfedilmeyi Bekliyor
Doğanşar ilçesi bünyesinde barındırdığı birçok doğal ve tarihi mekanla dikkat çekiyor.
Kamulaştırmanın Yapılması Lazım
Kamulaştırmanın Yapılması Lazım
Seyfebeli Sanayi Sitesi Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, “Birkaç yıl içerisinde kamulaştırma yapıldığında işler çok rahatlıkla başlayacak ama önce kamulaştırmanın yapılması lazım. Kamulaştırmanın yapılması da normal planlamanın üzerine belki birkaç yıl gecikmeli olacak ve Seyfebeli de inşallah 5 yıl içerisinde tamamı bitmiş vaziyette ilimize hizmet edecek” dedi.
Hayat Ağacı´ndan  Kırtasiye Yardımı
Hayat Ağacı´ndan Kırtasiye Yardımı
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla toplam bin 555 öğrenciye 78 bin lira değerinde kırtasiye yardımı sağlandığını söyledi.
Hasta Güvenliğinde  Sorunlar Yaşanıyor
Hasta Güvenliğinde Sorunlar Yaşanıyor
17 Eylül´ün Dünya Hasta Güvenliği Günü olarak ilan edildiğini ifade eden bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, hasta güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Aydın, “WHO´nun açıkladığı verilere göre halen dünya genelinde hasta güvenliği ile ilgili önemli oranda sorunlar yaşanmaktadır. Hastanede sağlık hizmeti alan her 10 hastadan 1´i zarar görüyor. Aslında bu durumların yüzde 80´inin önlenebilir durumda” dedi.
Trafik Uyarı Ve İşaretleri Yenileniyor--Video
Trafik Uyarı Ve İşaretleri Yenileniyor--Video
Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, okul çevrelerinde trafik güvenliğini sağlamak adına tüm yaya geçitleri ve trafik uyarı işaretlerinde yenileme çalışmaları başlattı.
Bilgin´den Esnaf Çarşısı Müjdesi
Bilgin´den Esnaf Çarşısı Müjdesi
32. Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri dün başladı. Atatürk Anıtı´na çelenk sunan Ahilik Komitesi üyeleri daha sonra Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin´i ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ahilik Haftası´nın esnaf ve tüccarlar açısından önemli olduğunu dile getirerek, esnaf çarşısının yakın zamanda temelinin atılacağını müjdeledi.
 178 Bin Çocuğa İhtiyaç Var!
178 Bin Çocuğa İhtiyaç Var!
Sağlık Bakanlığı, ilimizde ailelerin mağduriyet yaşamasına ve çevre şehirlere gitmesine neden olan çocuk kardiyoloğu ile çocuk nöroloğu eksikliğine ilişkin açıklamada bulundu. İlimizde yaşayan H. A. isimli vatandaşın bu alanlarda doktor bulunmaması nedeniyle TBMM Dilekçe Komisyonu´na başvurması üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Sivas´a çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu atanmamasını çocuk nüfusun yetersiz olmasına bağladı. Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde 313 bin 470 çocuk nüfusuna bir çocuk nörolojisi uzmanı, 198 bin 985 çocuk nüfusuna ise bir çocuk kardiyolojisi uzmanı düştüğünün belirtildiği açıklamada, Sivas´ın çocuk nüfusunun 134 bin 866 olduğu belirtildi. Bakanlığın verdiği cevaba göre, ilimizde çocuk nöroloğu görevlendirilmesi için 178 bin, çocuk kardiyoloğu görevlendirilmesi için ise 64 bin 119 çocuğa ihtiyaç var.
Köyün Su Sorunu Güneş Panelleriyle Çözülecek
Köyün Su Sorunu Güneş Panelleriyle Çözülecek
Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde yaşanan su sıkıntısı güneş panelleri ile elde edilen elektrik ile çözüme kavuşuyor
Destek Zamanı
Destek Zamanı
Sivas Hizmet Vakfı tarafından 2 yıldır sürdürülen burs kampanyası bu yılda sürdürülecek. Bugün başlayıp 30 Eylül´de sona erecek olan burs başvuru süreci öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, önceki yıllarda 150 lira olan burs miktarının 200 liraya çıkarıldığını ifade ederek “İmkanı olan Sivaslılar için hiç değilse bir öğrenci için bağışlayacakları aylık 200, yıllık 1600 lira çok büyük bir meblağ değil ama bir öğrencinin ihtiyacını karşılamada önemli bir katkıdır. Sizler bu katkıyı ne kadar fazla sağlarsanız vakfımız o kadar çok öğrencimize ulaşacak, onların daha rahat bir eğitim alabilmelerine imkan sağlayacaktır” dedi.
Merkez İlçe´ye  Karaoğul Atandı
Merkez İlçe´ye Karaoğul Atandı
Yeniden Refah Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Karaoğul atandı. Çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Karaoğul, “Allah´ın izniyle teşkilatımızla güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz” diye konuştu.
Hayran Kaldılar--Video
Hayran Kaldılar--Video
59´uncu Başkanlar Konseyi toplantısını şehrimizde gerçekleştiren Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) il başkanları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi´ni ziyaret etti. Yerleşkeyi gezerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan TGF üyeleri, üniversite içerisinde oluşturulan gölete hayran kaldılar.
Ele Ele Vereceğiz
Ele Ele Vereceğiz
2019-2020 eğitim-öğretim yılı sene başı rehber öğretmenler toplantısı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu´nda düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Sivas; ilmin, irfanın şehri. Bu şehrin çocukları en iyi eğitimi almayı hak ediyor. Bizler de öğretmenler olarak çocuklarımıza en iyi eğitimi verebilmek için gayret göstereceğiz. Sivas´ı eğitimde hak ettiği yere taşımak için el ele vereceğiz, yeni fikirler, yeni projeler üreteceğiz. Bu noktada sizlerin rehberliğine, destek ve gayretine ihtiyacımız var” dedi.
“Günün 24 Saati Görev Başındalar”
“Günün 24 Saati Görev Başındalar”
Bem-Bir-Sen Sivas Şubesi tarafından Zabıta Haftası nedeniyle Öğretmenevi´nde program gerçekleştirildi. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı toplantıda konuşan Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu, “Zabıta çalışanları her yerdeler. Yürüdüğünüz sokakta, gittiğiniz fırında, uğradığınız markette, kısaca hayatın her alanında ve her anında yanınızdalar. Gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden günün 24 saati görev başındalar” dedi.
Ahilik Coşkusu Başlıyor
Ahilik Coşkusu Başlıyor
32. Ahilik Kültürü Haftası´nın bugün başlayacak etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlanacağını ifade eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, Sivaslı esnaflara “Bayramınıza sahip çıkın” diye seslendi.
Sivas İçin  Çalışmalıyız
Sivas İçin Çalışmalıyız
Ticaret ve Sanayi Odası´nın (TSO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Çetin Yıldırım koordinesinde yapılan toplantıda konuşan TSO Başkanı Mustafa Eken, meclis üyelerine seslendi. Üyelerden sorunların çözümü noktasında daha aktif olmalarını isteyen Başkan Eken, “69 meclis üyesi Sivas´ta yapılacak her işten sorumlusunuz. Hepimizin vebali var. Görmüş olduğunuz eksiklikleri buraya getirmezseniz, yapılan güzelliklerin arkasında durmazsanız vebali var. Boş işleri bırakıp icraat yapmamız gerekiyor. Üyelerimizin Sivas´ın sorun ve sıkıntıları için çalışmamız gerekiyor” dedi.
Feyzioğlu: "Umutluyuz”--Video
Feyzioğlu: "Umutluyuz”--Video
İç Anadolu Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek çıkması konusunda umutlu olduklarını söyledi.
Barınma Alanları Otomatik Belirlenecek
Barınma Alanları Otomatik Belirlenecek
Cumhuriyet Üniversitesinde bir akademisyen, yüksek lisans öğrencisiyle tez çalışması kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri´ni kullanarak doğal afet sonrası barınılacak alanların otomatik olarak belirlenmesi amacıyla yazılım geliştirdi. Harita Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tarık Türk: "CBS ortamında bir kullanıcı arayüz programı geliştirdik. Sistem, hangi çalışma alanı seçilirse seçilsin o bölgeye ait verilerin girilmesi durumunda otomatik olarak bu alanları belirleyebilecek yeteneğe sahip. AFAD, belediyeler ve ilgili kurumların çok işine yarayacağını düşünüyoruz. Talep gelmesi durumunda bu sistemi geliştirmek adına kendileriyle çalışmaya hazırız" dedi.
Ermeni Mezarlığında Ayin
Ermeni Mezarlığında Ayin
Zara ilçesindeki Ermeni mezarlığında ayin düzenlendi.
Feyzioğlu´ndan “Tutsak” Açıklaması--Video
Feyzioğlu´ndan “Tutsak” Açıklaması--Video
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin PKK üyesi, FETÖ üyesi olduğu, DHKP-C üyesi olduğu gerekçesi ile mahkum ettiği kişilere ‘tutsak´ diyenler, ya hukuk bilmezler ya da başka birilerinin jargonu ile konuşarak selam çakarlar. PKK´ya yarım ağız bile bir kınama yapamayanların Türkiye Cumhuriyeti´ne sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyoruz" dedi.
Şehitlerimize Borçluyuz
Şehitlerimize Borçluyuz
Vali Salih Ayhan, Akıncılar ve Gölova ilçelerini ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Salih Ayhan, muhtarlar ve esnaflarla da bir araya gelerek sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Vali Ayhan, "Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve muhtarlarımızın taleplerini yerinde dinlemek, dualarını almak için buradayız. Bayrağımız dalgalanıyorsa ve ezanımız dinmiyorsa bunları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizler, her zaman sizlerin derdine derman olmaya, sıkıntılarınıza çözüm üretmeye, hüzün ve sevinçlerinizi paylaşmaya hazırız” dedi.
Hainlere Göz  Açtırmıyoruz
Hainlere Göz Açtırmıyoruz
11 Eylül 1994 tarihinde terör örgütünün Zara ilçesi Selimiye köyüne hain bir şekilde düzenlediği saldırı sonucu şehit olan 9 kişi, kabirleri başında anıldı. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Salih Ayhan, “Devletimizin kararlı duruşuyla bugün bu hainlere sınır ötesinde dahi göz açtırmıyoruz. Bu toprağın, bu vatanın asıl sahipleri sizlersiniz. Şehit ailelerine ve gazilerine 24 saat kapımız açık. Her sorununuzu çözmek için yanınızdayız” dedi.
Hazırbulunuşluk  Sınavında Ter Döktüler
Hazırbulunuşluk Sınavında Ter Döktüler
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında il genelindeki bütün ortaokul ve liselerde hazırbulunuşluk sınavı gerçekleştirildi. 73 bin 500 öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları kısa süre içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılım üzerinden duyurulacak.
Bilinçli Hale Getirilmeli
Bilinçli Hale Getirilmeli
14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü nedeniyle açıklama yapan Numune Hastanesi İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Sedat Özbay, her ailede en az 1 kişinin ilk yardım eğitimi almasını gerektiğine dikkat çekerek “İlk yardım kültürünün toplumda bilinçli bir hale getirilmesi önemlidir” dedi.
Demokrasiye Dikkat Çekildi
Demokrasiye Dikkat Çekildi
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu´nda "Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlendi.
Sıcak Çermik´e  Teşvik Darbesi
Sıcak Çermik´e Teşvik Darbesi
Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete´de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilen turizm bölgeleri arasında Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi de yer aldı.
Destek Vermeye Devam Edeceğiz--Video
Destek Vermeye Devam Edeceğiz--Video
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı´nın ev sahipliğinde ‘Sivas 3´üncü Otoloji´ toplantısı gerçekleştirildi. Sivas Kongresi´nin 100´üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit “Bu tip toplantıların önemine her zaman vurgu yapmamız gerekmektedir. Bizler de dernek olarak bu tip faaliyetlere her zaman destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz.” diye konuştu.
Özyürek, Kangal Sahipsiz Değildir
Özyürek, Kangal Sahipsiz Değildir
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas´ın Kangal ilçesinde ikili eğitim veren Kuşkayası İlköğretim Okulu´nun taşımalı sisteme geçirilmesi ve ilçe merkezinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin diğer lise ile birleştirilmesine tepki gösterdi.
Kadının Çırpınışlarına Dayanamadı
Kadının Çırpınışlarına Dayanamadı
İlimizde otobüs içerisinde rahatsızlanan kadının çırpınışlarına dayanamayan otobüs şoförü, güzergahından çıkararak yolcularla birlikte kadını hastaneye götürdü.
Zara´da Aşure İkramı
Zara´da Aşure İkramı
Zara ilçesinde muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Haydar Mermer
Haydar Mermer
Çok Değil, Adam Olsunlar Yeter…
Kuzey Akkaş
Kuzey Akkaş
Mutlu Olmak İçin Hoşgörülü Olun
Oğuzhan Sarzep
Oğuzhan Sarzep
Altın Değerinde 1 Puan
Muhittin Karahan
Muhittin Karahan
İkinci Büyük Günah: Cana Kıymak
Alper Duran
Alper Duran
Ahh Ah!..
Orhan Arslan
Orhan Arslan
Güçlü Olmak Zorundasın
Muzaffer Karadağ
Muzaffer Karadağ
Okullar Açılıyor, Anneler Hazır Mı? -2-
Aykut Özdoğan
Aykut Özdoğan
Büyüme Hormonu Nedir?
Ekrem Arıs
Ekrem Arıs
Ülkemizde Muay Thai
Aydın Deliktaş
Aydın Deliktaş
Villa(!)
Metehan Dağcıoğlu
Metehan Dağcıoğlu
Unutulan Bir Değer: Şahabeddin-İ Sivasi
Ahper Nuri Delican
Ahper Nuri Delican
Aile Yapısı
Ahmet Tırpan
Ahmet Tırpan
Kurban Kesilirken Hangi Dualar Okunur?
İsmail Ayhan
İsmail Ayhan
Sivas Belediyespor Sancılı…
Adem Akgül
Adem Akgül
MODERN TÜRKİYE VE ABD
Taner Karabal
Taner Karabal
Karayolunu Biz Neden Değerlendiremiyoruz?
Fatih Tabur
Fatih Tabur
Adakta Gaye Allah Rızası Olmalıdır
Hanife Döner
Hanife Döner
Hakikat Mülküne Varan Bir Dost: Ayşe Şasa –Son-
Kürşad Özkaynar
Kürşad Özkaynar
Goebbels, Komünizm ve Bolşevizm
Eyüp Demirer
Eyüp Demirer
Liyakat, Sadakat ve İlle De Ehliyet
Neslihan Dereli
Neslihan Dereli
İşçiye Cuma Namazı İzni Verilmemesi (İşçi Bakımından) Haklı Fesih Sebebi Midir? –Son-
Emre Gürkan Gürleyük
Emre Gürkan Gürleyük
Yerel Seçimin Ardından,
Mustafa Coşkun
Mustafa Coşkun
AK Parti Toplantısı Sonrası Sivaslılar Ne Yapacak?
Halil İbrahim Budaklı
Halil İbrahim Budaklı
Kriz Mi? Kim Demiş? Bu Şehri Yönetenler Krizle Dalga Geçiyor!
Kübra Duran
Kübra Duran
Ege Kıta Sahanlığı Sorunu
Hadi Töre
Hadi Töre
İran 2
Fatma Karakuzu
Fatma Karakuzu
Kitap İnsanı, İnsan Dünyayı Değiştirir
Abdullah Ağbektaş
Abdullah Ağbektaş
40. Hadisi Şerif
Esra Kurt
Esra Kurt
Süresiz Nafaka
Emre Şağban
Emre Şağban
Şehit
Ali Bozkurt
Ali Bozkurt
TİKİ-TAKA
İbrahim Özmen
İbrahim Özmen
Vampir
Ajda Mutlu
Ajda Mutlu
Dünya Çok Güzel, Gezmelisin !
Halil Kalemci
Halil Kalemci
Capital 500 Açıklandı
Yusuf Doğan
Yusuf Doğan
İLAHİ ADALET…
Süleyha Kara
Süleyha Kara
SEVGİNİN ADI
Hayrullah Ağkaş
Hayrullah Ağkaş
DOLAR
5.6785
EURO
6.2747
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.

Hz. Muhammed
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1

1