Davayı Kaybeden Belediye Oldu
Doğan Ürgüp, Revizyon İmar Planı´ndaki değişiklikler nedeniyle Sivas Belediyesi aleyhinde Sivas İdare Mahkemesi´nde dava açtı. İdare Mahkemesi ise yerinde yapılan incelemeler ve Bilirkişi raporlarının kararı neticesinde Doğan Ürgüp´ü haklı bularak, kararın iptalini istedi.
Tarih: 23.7.2018 07:00:01

HAYRULLAH AĞKAŞ

Eski Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ile Sivas Belediye arasında devam eden Revizyon İmar Planı davasında kazanan taraf Doğan Ürgüp oldu. Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan imar planları ile ilgili çok sayıda sayıda eleştiriler gelmeye devam ediyordu.

Kardeşler Mahallesi 5491 ada 29 parselde kayıtlı taşınmazın sahibi olan Davacı Doğan Ürgüp tarafından geçtiğimiz yıllarda kendisine ait taşınmazında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 15.09.2014 - 15.10.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı´nın iptali istemiyle açılmıştı. İdare Mahkemesi tarafından yerinde yapılan incelemeler ve bilirkişi heyetlerinin raporları doğrultusunda Belediye aleyhinde karar çıkmıştı.

Bu kararın ardından Sivas Belediye Başkanlığı da istinaf mahkemesine yani bir üst mahkemeye konuyu taşıyarak, kararın yeniden görüşülerek, yeniden karar verilmesi istenilmişti. Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda da karar değişmedi.

Ankara Bölge İrade Mahkemesi dava konusu işlemin iptali yolunda Sivas İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılması gereken bir durum olmadığına kanaat getirerek, istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Bu kararın ardından Sivas Belediyesi´nin konuyu temyize taşıyacağı beklenirken, temyizde de bu kararın değişmesi beklenmiyor.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince verilen karar metninde şu ifadelere yer verildi:

“Dava, Sivas ili, Merkez İlçe, Kardeşler Mahallesi, 5491 ada 29 parsel sayılı taşınmazın maliki olan davacı tarafından, taşınmazının içerisinde yer aldığı bölgeye ilişkin olarak Sivas Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih ve 453 sayılı kararı ile onaylanarak 15.09.2014 - 15.10.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı´nın iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporlar ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlığa konu bölgede ağaçlandırılacak alan, belediye hizmet alanı, dini tesis alanı, park ve rekreasyon alanı ve teknik altyapı alanlarının arttırılmış olduğu, ancak eğitim tesisleri alanları, resmi kurum alanları, sağlık tesis alanları ve sosyal - kültürel tesis alanlarının azaltılmış olduğunun tespit edildiği, dava konusu parsel ve yakın çevresinde nüfus yoğunluğu artırılırken, aynı alan içerisinde ve yürüme mesafesi temelinde eğitim, sağlık, kültürel tesis gibi donatı alanlarının azaltılmasının planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı, davaya konu bölgeye ilişkin olarak 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan´ında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karara karşı davalı idare tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Davalı idare tarafından bilirkişi raporuna itiraz aşamasında dosyaya sunulan ve bilirkişi kurulu tarafından değerlendirilen belediye meclisinin 09.03.2016 günlü, 137 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmak suretiyle bir yandan dava konusu planın planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olduğu belirlenirken, diğer yandan plan bütününde eğitim alanları üzerinden bilirkişilerce yapılan örnek hesaplamalı değerlendirmenin dava konusu plan kapsamındaki tüm donatı alanlarına yönelik olarak yapıldığına dair herhangi bir açıklamanın Plan Açıklama Raporunda bulunmaması ve dava konusu parsele yönelik değerlendirmelerin mahalle ve dava konusu parselin yakın çevresiyle kısıtlı tutulmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 12 maddesinde yer alan hizmet yarıçapı/yürüme mesafeleri gözetilerek gerçekleştirilmesinin mevzuat gereği olduğuna ilişkin belirlemeler karşısında aksi yönde davalı idarenin iddiaları yerinde olmadığı gibi davalı idare tarafından istinaf başvurusuna ek beyan dilekçesi ekinde sunulan davalı belediyenin Milli Eğitim Bakanlığına okul amaçlı arsa tahsisine ilişkin belgeler de planlanan bu alana yönelik olarak eğitim alanı örneğindeki eksikliğin davalı idarece giderilmesini amaçladığı görüldüğünden, tüm bu hususlar istinafa konu mahkeme kararını kaldırılmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.”

Söz konusu davanın karar kısmında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Dava konusu işlemin iptali yolunda Sivas İdare Mahkemesince verilen 04.10.2017 günlü, E 2015/52S K 2017/1040 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun REDDİNE, istinaf yargılama giderlerinin başvuranın üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın hükmün kesinleşmesinden sonra başvurana iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45. maddesinin 6. fıkrası kapsamında bulunmayan karara karşı tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay´a temyiz yolu açık olmak üzere, 28.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
Kaynak: İRADE

Anahtar Kelimeler: Davayı Kaybeden Belediye Oldu
Okuyucu Yorumları (1 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Ferhat ASLAN
25.7.2018 11:48:45
Kimler revize sonucu bina yapıp rant elde etti, onuda yazarsanız çok iyi olur.
Fiyatlar Düşüşte
Fiyatlar Düşüşte
Sivas İrade Gazetesi, Perakende Sebze Hali´nde fiyat araştırması yaptı. Hal esnaflarından İrfan Yıldız, ürünlerin fiyatlarının geçen haftaya göre düştüğünü belirtti.
Eğitim Paydaşları Çalıştay´da Buluştu
Eğitim Paydaşları Çalıştay´da Buluştu
İlimizdeki eğitim paydaşları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.
7. Edebiyat Bilimi Kongresi Yapıldı
7. Edebiyat Bilimi Kongresi Yapıldı
Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi düzenlendi.
Devletin Tüm İmkânları Doğanşar´da Hayat Buldu
Devletin Tüm İmkânları Doğanşar´da Hayat Buldu
Doğanşar İlçesinde incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, yetersiz içme suyu kaynağına sahip olan vatandaşlarımızın sorunlarının da çözüme kavuşturulacağını belirterek, “Köy ziyaretlerinde bütün hususları yerinde tetkik etme şansına sahip olduk. Devletimizin sahip olduğu imkânların, Doğanşar´da nasıl hayat bulduğunu görme fırsatı yakaladık” dedi.
Öğrenciler İçin Eğitim Protokolü
Öğrenciler İçin Eğitim Protokolü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi amaçlanıyor.
Çiftçilere Tohum Dağıtıldı
Çiftçilere Tohum Dağıtıldı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.
İş Yerlerinde Fiyat Denetimi
İş Yerlerinde Fiyat Denetimi
Sivas´ın Suşehri ilçesinde zabıta ekipleri, maliye ve esnaf odası başkanının katılımıyla marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Üniversiteyi Bırakıp Çoban Oldu
Üniversiteyi Bırakıp Çoban Oldu
Sivas´ta yaşayan 23 yaşındaki Taha Yasin Çitil, 2 yıl önce üniversiteyi yarıda bırakarak kurduğu çiftlikte kendi sürüsüne çobanlık yapmaya başladı. Rusya´dan soğuya dayanıklı Romanov cinsi koyun getiren Çitil, 300 anaç koyuna ulaşmayı hedefliyor.
Bakan Kurum´dan Brunson Yorumu
Bakan Kurum´dan Brunson Yorumu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD´li rahip Andrew Brunson´un yargılandığı casusluk davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine ilişkin Sivas´ta konuştu. Bakan Kurum, "Bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.
Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı--Video
Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı--Video
Cumhuriyet Üniversitesi´nde “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” konferansı düzenlendi.
Bakanlık´tan Tabela Kirliliğine Neşter--Video
Bakanlık´tan Tabela Kirliliğine Neşter--Video
Birtakım temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivas´ın en işlek noktalarından olan İstasyon ve Atatürk Caddesi´nde sokak iyileştirme çalışması yapılacağını dile getirdi. Bakan Kurum, “Sivas´ın iki önemli caddesi var. Biri İstasyon, birisi de Atatürk. Tarihi yapıların içinde güzel caddeler ancak baktığınızda caddelerin içinde tabela kirliliği var. Kabloların, tabelaların dağınık olduğu bir cadde. Bu iki cadde için belediyemizle işbirliği içerisinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte sokak iyileştirmesi yapacağız” dedi.
İmar Barışı´na 37 Bin Başvuru --Video
İmar Barışı´na 37 Bin Başvuru --Video
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vefa Konutları´nın açılış töreninin yanı sıra birtakım inceleme ve temaslarda bulunmak üzere dün ilimize geldi. Belediye ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, AK Parti döneminde Sivas´ın önemli hizmetler aldığını ifade ederek belediye hizmetlerinden övgü ile bahsetti. Başvuruları 8 Haziran´dan itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlanan İmar Barışı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, “Sivas´ta İmar Barışı´na başvuran vatandaş sayımız 37 bin 403. Yapı kayıt belgesi alan vatandaşımız da 5 bin. Bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel yatırılmış durumda” dedi.
Vefa Konutlarında Anahtar Teslim
Vefa Konutlarında Anahtar Teslim
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´un katılımıyla Sivas Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere yönelik yapılan 400 dairelik Vefa Konutları Projesi´nde anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.
Mantara Dikkat!
Mantara Dikkat!
İl Sağlık Müdürlüğü son dönemde artan mantar zehirlenmelerine karşın vatandaşlara uyarılarda bulundu.
TSO Üyelerine Yönetim Eğitimi
TSO Üyelerine Yönetim Eğitimi
Sivas TSO üyelerine yönelik ‘Değişim Yönetimi ve Yönetişim İletişimi´ konusunda eğitim semineri verildi. Kurumsal Yönetim Danışmanı Önder Kıratlıar, tarafından verilen eğitimde şirket yönetiminde yapılması gereken önemli detaylar anlatıldı.
Kırsal Susuz Kalmayacak
Kırsal Susuz Kalmayacak
Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından meralarda hayvan içme suyu göletleri, küçük ölçekli sulama göleti ihtiyaçlarını projelendirerek, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından önemli ölçüde finansal destek sağladı.
Kuaförlere Lazer Kursu
Kuaförlere Lazer Kursu
Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası MEB´e bağlı Özel Esin Yazıcı Güzellik Merkezi ile kurs protokolü imzaladı. Bu tür eğitimlere önem verdiklerini vurgulayan Oda Başkanı Ömer Şeker, “Üyelerimiz IPL Lazer Epilasyon ve Diyot Lazer kullanımında sıkıntı yaşamaktalar. Esnaflarımızın bu mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla bu kursu düzenliyoruz” dedi.
Muhtarlardan Aydın´a Tam Not
Muhtarlardan Aydın´a Tam Not
Belediye Başkanı Sami Aydın, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı. Belediye hizmetlerinin ağırlıklı olarak konuşulduğu programda mahalle muhtarları Başkan Aydın´a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Yatırıma Hazırız
Yatırıma Hazırız
Koordinasyon Kurulu toplantısında Sivas´a dair önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sami Aydın, geçmiş yıllarda ilimizdeki alt yapı ve üst yapı yetersizliğinden ötürü yatırımcı çekemediğimizi belirtti.
Salı Günü Kuaförü Açtı Bin 200 Lira Ceza Yedi
Salı Günü Kuaförü Açtı Bin 200 Lira Ceza Yedi
İlimizde Sularbaşı Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir bayan kuaför işletmecisine Salı günü ticari faaliyet göstermesi nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Patates Üretimi Azaldı
Patates Üretimi Azaldı
Sivas´ta üretilen patates miktarı geriledi. Sivas İrade Gazetesi´nin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nden elde ettiği bilgilere göre 2016´da 229 bin 753 ton patatesin üretildiği ilimizde 2017´de 189 bin 827 ton patates üretilebildi.
Pide Zammı Geri Çekildi
Pide Zammı Geri Çekildi
Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Yönetim Kurulu, pide fırınlarında satılan ürünlerin fiyatını belirlemek üzere toplandı. Yapılan toplantı neticesinde daha önce 1 lira 25 kuruşa satılmasına karar verilen pidenin fiyatı tekrar 1 liraya çekildi.
Aşçı Yardımcılığı Kursuna Yoğun İlgi
Aşçı Yardımcılığı Kursuna Yoğun İlgi
Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nde 15 Ekim-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan aşçı yardımcılığı kursuna katılacak kişilerin belirlenmesi için kura çekildi. 25 kişinin alındığı İŞKUR destekli kurs için 300 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.
İnadına Yerli Üretim
İnadına Yerli Üretim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın “Yerli üretim ve yerli tüketim” çağrısına kayıtsız kalmayan Halil Rıfat Paşa İlkokulu öğrencileri başlatmış oldukları “Ülkemiz İçin İnadına Yerli Üretim, İnadına Yerli Tüketim” projesi kapsamında Ata Sanayi´de yerli ahşap oyuncak imalatı yapan Cemal Okur´u ziyaret etti.
“Milli Seferberlik Halindeyiz”
“Milli Seferberlik Halindeyiz”
2018 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı İl Genel Meclisi Toplantı Salonu´nda Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi.
Deneme Sürüşleri 2019´da Başlayacak
Deneme Sürüşleri 2019´da Başlayacak
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi´nin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi´nin 100 günlük icraat programı içerisinde yer aldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2019 yılı içerisinde deneme sürüşlerine başlanacağını söyledi.
Eylül´de 51 Bin Yolcu Uçtu
Eylül´de 51 Bin Yolcu Uçtu
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı´nda Eylül ayı içerisinde 51 bin 754 yolcuya hizmet verildi. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 403 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 11 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 414´e ulaştı.
Öğrencilere Sivas´ı Anlattı
Öğrencilere Sivas´ı Anlattı
Her yıl yeni başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen programda, Belediye Başkanı Sami Aydın genç mühendis adaylarına Sivas´ı anlattı.
Köksal´dan İlçe Odalara Ziyaret
Köksal´dan İlçe Odalara Ziyaret
Geçtiğimiz aylarda yapılan seçim sonrasında güven tazeleyen SESOB Başkanı Köksal, teşekkür ziyaretlerine başladı. Köksal, bu kapsamda Gemerek ve Şarkışla ilçesinde temaslarda bulundu.
STK´lardan Aydın´a Tam Not
STK´lardan Aydın´a Tam Not
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, bazı Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. STK temsilcileri belediyenin çalışmalarından ötürü Başkan Aydın´a teşekkür etti.
DOLAR
5.8113
EURO
6.7288
Sivas
 • Bugün  19 °
 • Salı  20 °
 • Çarşamba  19 °
 • FOTO GALERİ
  VİDEO GALERİ
  Başlangıç Tarihi
  Bitiş Tarihi
  Özünle, gözünle, sözünle işinde ol…

  Hacı Bektaşı Veli
  sxyl

  Çok Okunanlar
  Çok Yorumlananlar
  Soğuk iklimde yaşayan tatlı su kaplumbağası türü olan kaplumbağaların,sonbaharda derin bir nefes alarak girdikleri sudan,ilkbaharda çıktıklarını ve bu kaplumbağaların üç ay oksijensiz hayatta glikolizden enerji sağlayarak kalabildiklerini ve bunların kalp atışlarının dakikada bir olduğunu,

  Su kaplumbağları hakkında bilgi