GÜNDEM 16.10.2021 07:00:00 0

Denetimler Hız Kesmiyor

İlimizde gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması noktasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Oğuzhan SARZEP

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü; gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.  İlimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Gıda ve Yem Şubemiz bünyesinde görev yapan kontrol görevlisi personellerimiz; Bakanlık adına ve Kanun hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Bu denetimlerin amacı, insanlara doğrudan ya da dolaylı şekilde risklerin önlenmesini sağlamaya yönelik olup; tüketici menfaatlerinin ve halk sağlığının korunmasına yöneliktir. Gıda ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmeleri kendi faaliyet alanının her aşamasında kanunda belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdür. Gıda işletmeleri; işleyiş ve prosesi gözden geçirmek, yasal uygunluğu takip etmek, tüketicilerin kaliteli, güvenilir gıda teminini sağlamak hedefiyle yılda en az 2 kez kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır. Gıda işletmelerine yıl içinde yapılan kontrollerde “Gıda Güvenliği” açısından tehlike oluşturmayan durumlarda işletmelere Kontrol Görevlisi tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verilmektedir. “Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği” prensibi ile birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması amacı ile yapılan denetimlerde gıda güvenliği ve insan sağlığını etkileyecek hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinde ‘Gıda Kanunu’ kapsamında süre verilmeksizin doğrudan yasal işlem uygulanmaktadır. Pandemi sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlar doğrultusunda tüm gıda üretim satış noktalarında hijyen esaslı bilgilendirme denetimleri kontrol görevlilerince gerçekleştirilmiş olup, amacımız tüm Sivas esnafına rehber olmak, sağlıklı ve güvenilir gıda üretmeleri konusunda yardımcı olmaktır.  Her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak; tüketime uygun hale getirilmiş, sağlık açısından bir sakınca oluşturmayan ve besin değerini kaybetmemiş güvenilir gıdaların tüketicilere ulaşması öncelikli görevimizdir” denildi.