GÜNDEM 4.08.2020 07:00:00 0

Ekim İçin Anız Yakmayın

Anız yakılmaması noktasında çiftçileri uyaran Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, ?Anız yakan çiftçilerimiz, ceplerindeki parayı çıkarıp yakıyorlar, bunu bilsinler. Çiftçilerimiz hasat sırası ve sonrasında sapların parçalanarak toprağa geri dönüşümü sa

Fatih TABUR

Anız olarak tabir edilen sap saman artıklarının yakılarak yok edilmesinin çevreye ve tarımsal üretime büyük zarar verdiğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, önemli uyarılarda bulundu.

İl Müdürü Yıldız, ?Sivas´ta hububat hasadı başlamış olup, bu hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı geçmesini dilerim. Hasat zamanında önemli bir çalışma da anız yangınlarıyla mücadeledir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu´nun, Ek-1 Maddesinin  c bendinde  ?Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır´ denilmektedir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı için anız yakanlara, yaktıkları her dekar için 60 lira  idari para cezası uygulanacak ve yakılan alanın orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallelerde olması halinde ceza 5 kat artacak. Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi, toprağın doğal yapısı bozulduğu için toprağa zarar veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulamadır. Dolayısı  ile sürdürülebilir tarım açısından, toprağın doğal dengesinin korunması, olası yangınların önlenmesi ve hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi için anızların yakılmaması gerekmektedir. Anız yakan çiftçilerimiz, ceplerindeki parayı çıkarıp yakıyorlar, bunu bilsinler. Çiftçilerimiz hasat sırası ve sonrasında sapların parçalanarak toprağa geri dönüşümü sağlanmalıdır. Ekim için anız yakmasınlar. Ayrıca biz çiftçilerimize hem daha ucuz, hem daha zahmetsiz hem de anızı yakmaya gerek duymayan toprak işlemesiz, anıza direk ekim yöntemini uygulamalarını tavsiye ederiz" dedi.