GÜNDEM 27.09.2021 07:00:00 0

Gözlük Atılacak Bir Gereç Değildir

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Taylan Küçüker,  geri ödeme kapsamındaki katarakt tedavisinin reklamlarının “akıllı lens” ifadesi ile yapılmasına tepki gösterdi.

Adem Sabit NALBANT

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Taylan Küçüker,  geri ödeme kapsamındaki katarakt tedavisinin reklamlarının “akıllı lens” ifadesi ile yapılmasına tepki gösterdi.

Bu durumun mevzuata aykırı olduğunu dile getiren Küçüker, “Yapılan reklamlar gerçeğe uygun değildir. Hastaların bilgi eksikliği istismar edilerek cerrahiye yönlendiriliyor. Talep yaratılıyor. Kısıtlı kamu sağlık bütçesinde artış hatta israfa neden oluyor. Hastalar yönlendirilerek haksız rekabet yapılıyor. Yapılan reklamlar sağlık kuruluşuna ticari bir görünüm kazandırıyor. Sağlık mesleklerine olan güven ve saygı azalıyor. Etik ve deontolojik bozulmalara sebep oluyor. Gözlüğünüzü atın, gözlüğünüzden kurtulun ifadeleri ile etik dışı çağrılar yapılıyor. Gözlük atılacak bir gereç değildir. Kültür ve çağdaşlığın sembolüdür. Bu ifadeler gözlükçüleri de incitmekte ve üzmektedir. Lenslerin ‘akıllı’ olarak isimlendirilmesi talep yaratıcı etik dışı pazarlama yöntemidir. Gözlük kullanmaya son ifadeleri ile katarak sorunu olmayan hastalara pazarlanması da doğru değildir. Lensin akıllısı delisi olmaz, tek odaklı ya da çok odaklı olarak ifade edilmelidir” dedi.

Küçüker, konuşmasının devamında; “1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24'üncü maddesi, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin 5/c maddesi, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60’ıncı maddesi, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32’nci maddeleri,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesi hükümlerine aykırıdır. Gözlükçüler olarak İOL cerrahisine değil ,etik dışı pazarlama uygulamalarına karşıyız” ifadelerine yer verdi.