GÜNDEM 5.01.2021 07:00:05 0

Sivas İGE´de 43. Sırada

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye´nin 81 ili için İnsani Gelişmişlik Endeksi´ni çıkardı. Bireylerin uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olmaları, eğitim seviyeleri ve kişi başına düşen Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) baz alınarak

İNSANİ GELİŞME RAPORU TEMEL ALINDI

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı´nın (UNDP) 2020 yılı İnsani Gelişme Raporunu temel alarak Türkiye´nin 81 ili için İnsani Gelişmişlik Endeksi´ni çıkardı. Raporun sonuçlarına göre beklenenin aksine insani gelişmişlikle, rekabet gücü performansları arasında paralellik bulunmuyor. Rekabet gücü yüksek iller insani gelişmişlikte aynı performansı yakalayamıyor, buna karşılık İnsani Gelişmişlik Endeksi yüksek iller de bunu rekabetçiliğe dönüştüremiyor.

BAŞKENT LİSTENİN ZİRVESİNDE

81 il içerisinde küresel sınıflamaya göre gelişmişlik düzeyi ?çok yüksek´ grubunda 21 il yer aldı. İnsani Gelişmişlik Endeksinde listenin ilk 3 sırasında yer alan  iller Ankara, İstanbul ve İzmir olarak sıralandı. Listenin 43. sırasında kendine yer bulan Sivas gelişmişlik düzeyi ?yüksek´ grubunda yer aldı. İnsani Gelişmişlik Endeksi çalışmasında illerin, gelir, sağlık ve eğitim düzeyine sınıflandırması yapıldı.  1 üzerinden değerlendirilen çalışmada Sivas´ın puanı  gelirde 0,79, sağlıkta 0,88, eğitimde ise 0,69 olarak belirlendi. /Fatih TABUR/