GÜNDEM 21.11.2020 07:02:00 0

YAPILANDIRMADAN FAYDALANIN

SESOB Başkanı Beşir Köksal, idari para cezaları, gecikme zammı ve faizlerinin yapılandırmadan yararlanacağını belirterek, esnaf ve sanatkarların bu fırsattan yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Hayrullah AĞKAŞ

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, idari para cezaları, gecikme zammı ve faizlerinin yapılandırmadan yararlanacağını söyledi.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resim Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ?Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun? uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yeniden yapılandırılacağını dile getiren SESOB Başkanı Köksal, 2020 Ağustos ayı öncesi dönemlere ait olan ve kesinleşmiş olan sigorta primleri, genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir aylıklarından doğan alacaklar ile 4/b Bağ-Kur sigortalılarının yapılandırma kapsamında olduğunu ifade etti.

Başkan Köksal, ?Yapılandırma kapsamında; ana para borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak. Bunların yerine Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenecektir. Güncelleşmiş borcun ilk taksiti ödeme süreci sonu olan 01.03.2021 tarihine kadar peşin ödemeniz halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90´ı, iki taksitle 30.04.2021 tarihine kadar ödemeniz halinde ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50´si silinecektir. İdari para cezalarında ise ana para borcunun yüzde 50´si silinecek ve kalan Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.

Yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecektir. Yapılandırmaya 17.11.2020 31.12.2020 tarihleri arasında başvurulacaktır. Başvurular e-Sigorta/ e-devlet kanalıyla şahsen veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu veya merkezlerine yapılacaktır. Başvurmayanlar hakkında ise yasal takip yapılacaktır? dedi.

AİDATLAR DA YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINDI

Başkan Beşir Köksal, ?Yapılan kanun değişikliği ile bağlı bulundukları odalara olan aidat borçları, odaların üyesi oldukları birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da bağlı bulundukları Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna olan katılım payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının birinci taksitinin bu kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar 828 Şubat 2021), kalanı aylık dönemleri halinde azami toplam 6 eşit taksitle ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer´i alacakların, alacak asıllarının bu kanunun yayınlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı gibi fer´i alacakların tahsilinde vaz geçilecektir. Esnaflarımızın, odalarımızın borçlarını yapılandırmaları için 31 Ocak 2021 tarihine kadar alacaklı birime başvuruda bulunması gerekmektedir? diye konuştu.