Değer Zenginliği Varlık Zenginliğinden Daha Önemlidir
Tarih: 2.3.2019 07:00:00
Neslihan Dereli

“Tüm meslektaşlarımızın 1 Mart Muhasebeciler Gününü kutlar, sağlıklı, güvenli, mutlu ve başarılı günler temenni eder, işlerinde başarılar dilerim”.

Muhasebe mesleği, globalleşme sürecinde ekonomik, sosyal, finansal ve bilgi teknolojisi alanlarında yaşanan değişimlerle birlikte önem kazanmaya başlamış, yasal kimliği ile de toplum ve ticaret hayatı içinde etkili bir düzeye gelmiştir. Giderek artan değişimler karşısında mesleki yetkinliğin sürdürülebilmesi, muhasebecilerin öğrenmeyi öğrenme tutumu geliştirip idame ettirmelerini zorunlu kılmaktadır. Muhasebe eğitimi ve deneyiminin amacı, yaşamları boyunca içinde çalıştıkları mesleğe ve topluma pozitif katkı yapabilme yeteneğine sahip, yetkin meslek mensupları üretmek olmalıdır.

Muhasebe meslek mensuplarının eğitimi ve deneyimi; onların öğrenmeye devam etmelerini ve profesyonel yaşamları boyunca değişimlere adapte olmalarını sağlayacak bilgi ve beceriler ve mesleki değerler temelini oluşturmak zorundadır. Yeni yüzyılda, ister çok ortaklı, ister aile, isterse kamu şirketi olsun, bütün kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri “değer odaklı” olmak zorundadırlar. Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersinler, bütün kurumları ayakta tutan güç, üye ve ortaklarından önce içselleştirdikleri değerleri olacaktır. Değerleri olmayan kuruluşların, değerli ürünleri olmaz. Değer zenginliği, varlık zenginliğinden daha önemlidir.       

Toplum meslek mensubundan güvenilir bilgiler sunmasını bekler. Muhasebe mesleğinin kamu yararına hizmet vermesi nedeniyle meslek mensubunda topluma karşı sorumluluk duygusunun gelişmiş olması gerekir. Bu gelişimi sağlayacak olan, meslek mensubunun etik anlayışı olacaktır. Bu bağlamda meslek mensubunda bulunması gereken en önemli özellikler; dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, mesleki özen ve titizlik, sosyal sorumluluk ve bağımsızlıktır.   

Dünyanın krizlerle boğuştuğu günümüzde, Ekonomi Havuzunda su seviyesinin yükselmesi, herkesin yararına olduğu gibi, su seviyesinin düşmesi de herkesin zararınadır. Bir ülkedeki yetişkinlerin hepsi, yeteneklerine göre havuza su taşımalılar, ihtiyaçlarına göre de havuzdan su almalılar. Her insanın topluma sağladığı katma değer, havuza taşıdığı su, havuzdan aldığı suya bölünerek bulunur.

Biz Muhasebeciler topluma sağladığımız katma değer adına bir taraftan kayıt dışı ekonomi ile mücadelemizi sürdürmekte, diğer taraftan kayıt dışı ekonomiye ilişkin sosyal bilincin doğru bir şekilde gelişmesi için azami çabayı sarf etmekteyiz. Biz Muhasebeciler ülkemizde yaşanan normalleşme süreci nedeniyle geleceğe umutla bakıyoruz.

Meslektaş ve mükelleflerimizin yaşadıkları sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle meslektaş, mali idare, mükellef ve tüm vatandaşlarımızın Muhasebe Gününü tebrik ederim. Bu vesile ile aramızdan ayrılan meslektaşlarımıza da Yüce Allah´tan rahmet diliyorum.

Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.

Bağımsız denetim, ülkemizde muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir. Bağımsız denetim Türkiye´de de, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez.Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir.

Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, muhasebe ve denetim mesleğinin meslek örgütlenmesi olan TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Uluslararası uygulamalarda yer alan görev ve fonksiyonlarının dışına taşmamalıdır.

Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili Bakanlıklar TÜRMOB´ un görüş ve önerilerini dikkate almalıdırlar.

Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede TÜRMOB´ un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.

Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

YMM´lerin tasdikten, SMMM´lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan karşıt incelemeler teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmelidir.

Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, Birliğimiz ve Odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir.

Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.

* Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.

* Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.

* 4. Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır.

* e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.

* 1 ve 2 No´lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.

* Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır.

* 1-20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirim-beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.

* Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

* Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır.

* Özelgelerin verilme süresini hızlandırıcı idari tedbirler Gelir İdaresi Başkanlığınca alınmalıdır.

* Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir.

* Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir.

* Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18´den %8´e indirilmelidir.

* Mesleki faaliyette KDV´yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.

* Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir.

* Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

* Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir.

* Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir.

* Daha birçok sorunumuzun olduğu görülmekte ve yazmakla bitmeyeceğini anlaşmış olmaktayız.

Son günlerde yaşadığımız elim olayların başında elbette beyanname yetiştirme telaşıyla masa başında vefat eden meslek şehitlerimiz vardır. Allah´tan rahmet, yakınlarına sabır dilerken daha kaç meslek mensubunun masa başında kalp kriziyle ölmesini beklemektesiniz? sorusunu buradan yetkili oda başkanlarına ve çok değerli koltuk sevdalısı bakanlarımıza iletmekteyim.

Bu denli sorunlarımız mevcutken hazırlanan kokteyl gibi anlam dışı programlara katılım sağlayan meslek mensubu arkadaşlarımın zannediyorum masa başında vefat eden arkadaşlarımızı unutmadığı kanısındayım.

Bu vesile ile bir kez daha saygıdeğer meslek mensubu arkadaşlarımızın gününü kutlar. Sorunlarımıza çözüm üretecek acil eylem planlarına geçmesini en içten dileklerimle temenni ederim.

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
CDS, (Credit Default Swap) Nedir? -4- (19 Mart 2019 - Salı)
CDS, (Credit Default Swap) Nedir? -3- (18 Mart 2019 - Pazartesi)
CDS, (Credit Default Swap) Nedir? -2- (16 Mart 2019 - Cumartesi)
CDS, (Credit Default Swap) Nedir? (15 Mart 2019 - Cuma)
Faizsiz Menkul Kıymet Kullanımı – Sukuk -4- (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
Faizsiz Menkul Kıymet Kullanımı – SUKUK (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
Hizmet Tespit Davası ve Cezaları (10 Ocak 2019 - Perşembe)
Tarımda Verimliliği Etkileyen Faktörler (13 Aralık 2018 - Perşembe)
Konkordato Nedir? Kimler Nasıl Başvurabilir? (29 Kasım 2018 - Perşembe)
Cenaze Ödeneği Nedir? (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
Evlat Edinen İşçinin Hakları (16 Kasım 2018 - Cuma)
Ücretlerin Bankadan Yatma Zorunluluğu (11 Ekim 2018 - Perşembe)
Suriyeli İşçi Çalıştırma Hakkında (04 Ekim 2018 - Perşembe)
Ölüm Tazminatı Nedir ? Kime Ödenir? (16 Ağustos 2018 - Perşembe)
İşçinin Yemek Molası Kaç Dakika? (09 Ağustos 2018 - Perşembe)
Bedelli Askerlik İzinden Sayılacak Mı? (02 Ağustos 2018 - Perşembe)
BAĞ-KUR BORÇLARI SİLİNİYOR (05 Temmuz 2018 - Perşembe)
İşçiye Yol Parası Ödenmesi Zorunlu mudur? (14 Haziran 2018 - Perşembe)
ASKERE GİDEN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR? (19 Nisan 2018 - Perşembe)
Sayfa:
Alper Duran
Alper Duran
Beyaz Enteller
Haydar Mermer
Haydar Mermer
İkaz İkaz İkaz!!! -2-
Orhan Arslan
Orhan Arslan
19. Hafta Sürprizi
Adem Yıldırım
Adem Yıldırım
"Biz Hep Birlikte Türkiye´yiz"
Kuzey Akkaş
Kuzey Akkaş
Başınızı Gaflet Kumuna Sokmayın
Muzaffer Karadağ
Muzaffer Karadağ
Nasıl Kalkınabiliriz?
Erdem Tahıllıoğlu
Erdem Tahıllıoğlu
Fazîletli Anne-Babalar Evlât İçin Rahmettir
Taner Karabal
Taner Karabal
Sivas Kamuoyu Bu Konuda Hemfikir…
Hanife Döner
Hanife Döner
Spor Yapın Güzel İnsanlar
Halil İbrahim Budaklı
Halil İbrahim Budaklı
Ekonomi Bakanı´nın Sivas İş Dünyası İle Buluşması
Aydın Deliktaş
Aydın Deliktaş
Çevre
Muhittin Karahan
Muhittin Karahan
Namaz Dinin Direğidir
Oğuzhan Sarzep
Oğuzhan Sarzep
Sivas Gümbür Gümbür
Yurdal Epsileli
Yurdal Epsileli
Güzel Günler Gelecek
Adem Akgül
Adem Akgül
Birbirinden Lezzetli Sivas Yemekleri
Aykut Özdoğan
Aykut Özdoğan
Büyüme Hormonu Nedir?
Ekrem Arıs
Ekrem Arıs
Ülkemizde Muay Thai
Metehan Dağcıoğlu
Metehan Dağcıoğlu
Unutulan Bir Değer: Şahabeddin-İ Sivasi
Ahper Nuri Delican
Ahper Nuri Delican
Aile Yapısı
Ahmet Tırpan
Ahmet Tırpan
Kurban Kesilirken Hangi Dualar Okunur?
İsmail Ayhan
İsmail Ayhan
Sivas Belediyespor Sancılı…
Fatih Tabur
Fatih Tabur
Adakta Gaye Allah Rızası Olmalıdır
Kürşad Özkaynar
Kürşad Özkaynar
Goebbels, Komünizm ve Bolşevizm
Eyüp Demirer
Eyüp Demirer
Liyakat, Sadakat ve İlle De Ehliyet
Neslihan Dereli
Neslihan Dereli
İşçiye Cuma Namazı İzni Verilmemesi (İşçi Bakımından) Haklı Fesih Sebebi Midir? –Son-
Emre Gürkan Gürleyük
Emre Gürkan Gürleyük
Yerel Seçimin Ardından,
Mustafa Coşkun
Mustafa Coşkun
AK Parti Toplantısı Sonrası Sivaslılar Ne Yapacak?
Kübra Duran
Kübra Duran
Ege Kıta Sahanlığı Sorunu
Hadi Töre
Hadi Töre
İran 2
Fatma Karakuzu
Fatma Karakuzu
Kitap İnsanı, İnsan Dünyayı Değiştirir
Abdullah Ağbektaş
Abdullah Ağbektaş
40. Hadisi Şerif
Esra Kurt
Esra Kurt
Süresiz Nafaka
Emre Şağban
Emre Şağban
Şehit
Ali Bozkurt
Ali Bozkurt
TİKİ-TAKA
İbrahim Özmen
İbrahim Özmen
Vampir
Ajda Mutlu
Ajda Mutlu
Dünya Çok Güzel, Gezmelisin !
Halil Kalemci
Halil Kalemci
Capital 500 Açıklandı
Yusuf Doğan
Yusuf Doğan
İLAHİ ADALET…
Süleyha Kara
Süleyha Kara
SEVGİNİN ADI
DOLAR
5.9334
EURO
6.5369
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bircok insan mutluluğu burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar.

Konfüçyus
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ? -Hapşırdığınız zaman kalbinizde dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. (Ya bi kez griptim hesapladım 120 kez hapşırmışım demek ki kalbim 1 dakika durmuş o gün) -Eiffel kulesinin tepesine çıkana kadar

İlginç Bilgiler