GÜNDEM 4.03.2021 07:00:00 0

Diyanet İşleri Emin Ellerde

Mil-Diyanet Sen Şube Başkanı İsa Kukuş; "Diyanet'e saldıranlar ve sataşanlar kim olursa olsun şunu çok iyi bilsinler: Diyanet İşleri Başkanlığı emin ellerdedir” dedi.

Hayrullah AĞKAŞ

Mil-Diyanet Sen Şube Başkanı İsa Kukuş; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 97. kuruluş yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

3 Mart 1924’de küçük bir teşkilat olarak kurulan ve 1950’li yıllara kadar bu özelliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın zamanla kadro ve bütçe imkânları büyüyerek günümüzde en geniş ve en etkin devlet kuramları arasında yerini aldığını belirten Kukuş, “140 binlere ulaşan personel sayısıyla ülkemizin en ücra köşesine kadar, Türki Cumhuriyetlerde ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerin tamamında din ve irşad hizmeti sunmaktadır. Halkının hemen hemen tamamının Müslüman olduğu Türkiye’mizde en temel insan haklarından olan din ve vicdan hürriyetinin yerleşmesini sağlamak, bu hürriyetin gereği olarak toplumun manevî ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmek için gerekli hizmetleri sunmayı kendi görevleri arasında görmektedir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı günümüzde sadece ülke sınırları içinde değil, dünya ölçeğinde hizmet veren bir kuruluş haline geldiğini belirten Kukuş, “Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya 7 kıta ve 100'ü aşkın ülkede öncelikle din hizmeti olmak üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetleri yürütmektedir.  Gelişen ve değişen şartlar karşısında halka yeterli, donanımlı ve daha iyi eğitimli din görevlileriyle hizmet sunmayı amaçlayan başkanlığımız, bu ihtiyacı bugüne kadar hizmet içi eğitim ve yüksek ihtisas merkezleriyle karşılamayla çalışmaktadır ancak hizmette etkinliği ve verimliliği arttırmak için Diyanet İşleri Başkanlığının uzun zamandır gündeminde bulunan Diyanet Akademisi konusunun bir an evvel gerçekleşmesi de temel arzumuzdur” diye konuştu.

 “Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan günümüze kadar daima yükselen bir değerler bütünlüğü içinde çalışmakta, dini asli unsurlarından asla taviz vermemekte, en doğrusu ne ise, hep onu yapmış ve yapmaya çalışmaktadır” diyen Kukuş, “Vatandaşın ibadetlerine rehberlik etmede, hac ve umre organizasyonlarında, ilim adamı yetiştirmede ve bilimsel çalışmalarda hep önde ve örnek olmuştur. Bu misyonunu geliştirerek devam ettireceğinden de hiç şüphemiz yoktur.  Siyonizm ve Haçlı uzantıları, içinde şuurlu din alimleri olduğu müddetçe bu milleti yıkamayacaklarını çok iyi bildikleri için, önce Kur'ân'ı yok etmeye çalıştılar. Sonra da Kur'ân ve sahih sünnetin mübelliği olan din adamlarını itibarsızlaştırma siyasetine girenler ve Diyanet’i itibarsızlaştırıp kendi fırkalarını öne çıkarmak isteyenlere karşı Diyanet asla bu oyuna gelmeyecektir.  Diyanet'e saldıranlar ve sataşanlar kim olursa olsun şunu çok iyi bilsinler: Diyanet İşleri Başkanlığı emin ellerdedir. Başkanından bütün birimlerindeki çalışanlarına kadar herkes işinin ehlidir. Devâsâ bir kurumda münferit hatalar olabilir ve bunlar çabuk izale edilir. Bu sebeple aslında milletimizin tamamının bu tür densizliklere ve saldırılara topyekun karşı çıkıp tepkilerini göstermeleri ve Diyanet’imizin yanında olmaları gerekmektedir.  Bir toplumda manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın gerçekleşemeyeceği, Manevi kalkınma için  bireylerin İslam dinini öğrenebilecekleri Sahih bilgilere ulaşmasını sağlamak gerekir. Yaklaşık 100 yıllık tecrübeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bugüne çizgisini korumuştur. Bu hususta Başkanlığın durduğu yer önemlidir. Bugün, başta yakın ve civar komşularımız olmak üzere, birçok İslam ülkesinde üzülerek izlediğimiz kaos ortamı bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı din görevlilerinin yurt genelindeki bütün camilerde, okuduğu selalarla ve ezanlarla halkımızı hain darbe girişimine karşı cesurca tavır almaya teşvik etmiş, milletin birliğinin ve beraberliğinin yanında durmuştur.  Bu sebeple, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın niçin kurulduğunu ve misyonunun ne olması gerektiğini daha iyi anlamış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.