EĞİTİM 28.12.2018 07:00:00 0

?Kariyer Mesleği Olarak Kurgulanmalı?

Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, ?Öğretmenlik kariyer mesleği, yöneticilik profesyonel bir meslek olarak kurgulanmalıdır? dedi.

FATİH TABUR

Eğitim Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama yaptı. Sendika binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Başkan Temiz, kanunun öğretmenlik mesleğinin değerinin somut göstergesi olması gerektiğini söyledi.

?SOMUT GÖSTERGE OLACAK?

Öğretmeni bireyin uzmanlaşması yolculuğunun rehberi olarak kabul ettiklerini ifade eden Başkan Temiz, ?Bütün insanlığa uzanan kapsayıcı ve etki üretici sorumluluk alanı, öğretmenlik mesleğinin önemli ve değerli kabul edilmesi için hem gerek hem de yeter şart hükmündedir. Meslek kanunu, öğretmenliğin ve öğretmenin, toplum ve gelecek için taşıdığı önemin ve değerin somut göstergesi olacaktır? dedi.

?SİSTEMATİK BİR DÜZENLEME YAPILMALI?

Resmi ve özel öğretim kurumu ayrımı yapılmaksızın öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun öğretmenler, sendikalar ve siyasi partilerin yanı sıra  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dillendirildiğini ifade eden Başkan Temiz, ?Öğretmenlik mesleğini düzenleyecek bir kanuna ihtiyaç olduğu konusunda toplumda ve eğitimin paydaşları arasında bir mutabakatın varlığı kuşkusuzdur. Ancak bu mutabakatın, kanunun içeriği konusunda da aranmasının gerektiği şüphesizdir.  Öğretmenlik kariyer mesleği, yöneticilik profesyonel bir meslek olarak kurgulanmalıdır.  Mevcut devlet memurları kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi yasal metinlerde öğretmenlerin statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin farklı saiklerle gerçekleştirildiği, bakanlığın ve özel öğretim kurumlarının gelecek vizyonuyla uyumlu olmadığı, öğretmeni ?öğretmenlik´ özelinde değil de kamu personel sistemi içerisinde bir hizmet sınıfı içinde ele alan sistemin, toplumun meslekten ve meslek mensuplarından beklentilerini karşılamasına imkan verecek esnekliği ve özerkliği sağlamadığı aşikardır. Mesleğin bütün yönlerini kapsayan sistematik bir düzenleme yapılmadan, bu çok parçalı yapı altında öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilerek niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin bir kariyer mesleği, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşturulması isteniliyor ise bunu sağlayacak olanın bir meslek kanunu olacağı kuşkusuzdur? dedi.

?EĞİTİM PAYDAŞLARININ KATILIMINA FIRSAT VERİLMELİ?

Milli Eğitim Bakanlığı´nın hazırladığı 2023 Eğitim Vizyonu´nda Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmalarının yürütüleceğinin bir eylem adımı olarak yer aldığını dile getiren Başkan Temiz, ?2023 Eğitim Vizyonu Takvimi çerçevesinde de 2018 yılı içinde Öğretmenlik Meslek Kanunu´nun hazırlık ve tasarım çalışmalarının, 2019 yılı için içinde ise geliştirme çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya konulacağı kararlaştırılmıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak, söz konusu hazırlık, tasarım ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir meslek kanunundan beklentiler ve Öğretmenlik Meslek Kanunu´nun içermesi gereken unsurlara ilişkin bir çalışma yaptık. Biz Öğretmenlik Meslek Kanunu´nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlamasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. Bütün bunlar için eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına fırsat verilmelidir? açıklamasında bulundu.

/resimler/2018-12/27/1647527559924.jpg