GÜNDEM 8.03.2021 07:00:00 0

Meclis’ten Ödenek Aktarımına Onay

İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantılarında İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına karar verildi.

Erdem TAHILLIOĞLU

İl Genel Meclisi, 2021 yılı Mart ayı toplantıları tamamlandı. Mart ayı oturumları, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Meclis divan kâtipleri tarafından Şubat ayı il genel meclisi karar özetleri ve il encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı. 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazlar ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların bedel ve mesaha farkı gözetmeksizin karşılıklı olarak trampa edilmesine karar verildi. Tasfiye edilen Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği adına verilmiş jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlarının Sivas Jeotermal AŞ’ye (SİVJET AŞ) devredilmesi kararlaştırıldı.

Diğer yandan, İl Özel İdaresi ‘2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun kabulüne karar verildi. İl Özel İdaresi personel kadrolarında emeklilik nedeniyle boşalan norm kadro fazlası işçi kadrolarının iptaline ve terfileri nedeniyle memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ve buna ilişkin olarak hazırlanan “Kadro Değişiklik Cetvelleri”nin kabulü görüşülerek onaylandı.

İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına karar verildi.

İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarında; Hukuk Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Araştırma İnceleme Komisyonuna, Plan Bütçe Komisyonuna, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Plan Bütçe Komisyonuna ve İhtisas Komisyonlarına havale edilen konuları görüşerek karara bağladı.