GÜNDEM 6.12.2021 07:00:00 0

Talepleri Sürekli Dile Getireceğiz

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Adem Sabit NALBANT

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Engelli bireylerin dünya nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirten Devecioğlu, 2011 verilerine göre Türkiye  nüfusunun ise yüzde 7’sinin engelli olduğunu kaydetti.

Ülkemizde toplam nüfusun iş gücüne katılım oranını yüzde 50,3  olarak açıklayan Devecioğlu, “Engelli nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 22 civarındadır. Kamuda yaklaşık 60 bin engelli personelimiz memur kadrosunda çalışmaktadır. Engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, çalışma başta olmak üzere hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan var olabileceği; engellerle karşılaşmadan, daha erişilebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı bir düzeni sağlamak hepimizin asli görevidir. Çünkü engelliliği ortadan kaldırmak mümkün olmazsa da; engelleyici bakışı, engelleyici mevzuatı, fiziki ve psikolojik bariyerleri ortadan kaldırmak mümkündür. Hayattan soyutlamak yerine hayatın içine katan yaklaşımları bir ‘ihsan’ olarak değil insanı önceleyen bir ‘irfan’ olarak değerlendirmek gerekmektedir. Engelliliği, atıl kalmanın kaderi olmaktan çıkarıp; üreten, kendine ve içinde bulunduğu topluma değer katan imkânlara kavuşturmak gerekmektedir.  Bu şuur; engellilerimizin kendilerini toplumdan soyutlamanın aksine toplumun merkezinde olmak için çalışmasını; toplum, devlet ve sivil toplum kuruluşlarında daha kapsamlı ve kararlı bir tutum içerisinde olmasını gerektirmektedir” dedi.

ENGELLİLERİN TALEPLERİNİ DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sendikalarının engellilere yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Devecioğlu, “Engelleri aşmak, engelsiz bir yaşamı kurmak için başlattığımız sendikal yolculuğumuz boyunca engelli kamu görevlilerimizin gerek kazanımları noktasında gerekse sendikal örgütlenme noktasında önemli katkılarda bulunduk.  Hâlihazırda 60 bin engelli kamu görevlisinin 40 bini konfederasyonumuzun üyesi durumundadır. Konfederasyonumuzun insan merkezli sendikacılık anlayışı neticesinde; engellilerin kamuya atanırken genel hükümlerin dışında tutularak bağımsız bir merkezi sınavla atama yapılmasını sağladık. Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisi engelli olan personele tayin kolaylığını, mesai saatlerinde saatlik izin verilmesini, gece vardiyası ve nöbetlerden muaf tutulmasını sağladık. Engelli ve engelli yakını olan memurlara kamu konutlarından yararlanmak için pozitif ayrımcılık yapılmasını sağladık. Engelli memurların mesai saatlerini özür durumlarını da dikkate alınarak diğer memurlardan farklı şekilde düzenlenmesini sağladık. Aile yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesini sağladık. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine; 0-6 yaş için 189 TL, 6 yaş üstü çocukları için 95 TL çocuk yardımı ödenmesini sağladık. Engelli kamu görevlilerinin; mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini, görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasını sağladık. En son kazanım olarak da engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen ayrımcı hükümleri ortadan kaldıran yasa değişikliği Meclis’te kabul edildi.  Saydığım maddeler dışında engelli kamu görevlilerine daha birçok sosyal ve mali kazanım sağladık. Engelliliğimizi artıran, bizleri atıl bırakan engelleyici bakışı aşmaya yönelik olumlu adımların atılmasını sağladık. Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak bu kazanımları artırmanın, engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmelerini sağlamanın gayreti içinde olmaya, engellilerin taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak engeli bulunan bireylerimizin çalışma hayatında, kamu personel sisteminde var olmasını sadece ‘sosyal adalet’ ve ‘sosyal devlet’ paradigmasına dayandırmıyoruz” diyen Devecioğlu,  “Bunun aynı zamanda bireysel bir hak olduğunu ifade ediyoruz. Görme engelinin hakikati görmeye engel olmayacağını, işitme engelinin söylenen sözleri anlamaya engel olamayacağını, doğruya yürümek için illaki ayakların olması gerekmediğini biliyoruz. Bu çerçevede engeli bulunan bireylerin istihdamında kamunun öncülük yapmaya devam etmesi yanında çalışma şartlarında, kariyer imkânlarında, mali, sosyal ve özlük haklarında da öncülük yapma sorumluluğu yüklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününün, engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milat olmasına kapı aralamasını temenni ediyoruz” dedi.