TARİH VE KÜLTÜR ŞEHRİ SİVAS BURUCİYE MEDRESESİ
Selçuklular zamanının ileri gelenlerinden Muzaffer Burucerdi tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Dört eyvanlı, avlulu kesme taştan yapılmış olup revaklı avlunun bitiminde medrese hücreleri yer alır. Medrese hücreleri beşik tonozla örtülüdür. Giriş eyvanının solundaki hücre türbe şekline getirilmiş olup burada medreseyi yaptıran Muzaffer Burucerdi´nin mezarı yer almaktadır. Ana giriş batı yönde olup, cephe geometrik motiflerle bezelidir. Sağlam kalmış taç kapısıyla Anadolu´daki Selçuklu medreselerinin önemli örneklerinden biridir.
Tarih: 15.2.2017 07:00:00

YUNUS BUDAKTAŞ

Selçuklu Sultanı İzzeddin I. Keykâvus Dârüşşifası ile Çifte Minare Medresesi arasında inşa edilmiştir. Kitâbesine göre 670 (1271-72) yılında Muzafferüddin Burûcirdî tarafından yaptırılmıştır. Bânisinin türbesi de medresenin bir bölümünde bulunmakta, kitâbesinde kurucunun adı Muzaffer b. İbâdullah el-Mufaddal el-Burûcirdî olarak verilmektedir. Tarihî hüviyeti hakkında fazla bir şey bilinmeyen bânisinin İran´da Hemedan yakınındaki Burûcird´den geldiği kabul edilmektedir. Medrese uzun süre bakımsız kaldıktan sonra çok harap ve yarı yıkık bir duruma girmişken Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilerek kurtarılmış, etrafı da temizlenmiştir.

DÖNEMİNİN EN SİMETRİK YAPISI

Burûciye Medresesi, klasik eski Orta Asya Türk medreseleri şemasına uygun, ortasında üstü açık avlusu olan dört eyvanlı bir yapıdır. Yakınında iki büyük medrese daha bulunduğuna göre inşa edildiği yer vaktiyle Sivas´ın kültür merkezi olmalıdır. Medrese muntazam kesme taş kaplamalı olarak büyük eyvan ve yanlarında birer asma katın yer aldığı bir yapıdır. Tamamen yıkılmış olan bu asma kat son tamirde yeni baştan yapılmıştır. Burûciye Medresesi´nin ana cephesi nisbetlerindeki âhenk ile sade ve dengeli düzenlemesi, taş süslemesindeki ölçü bakımından üstün bir estetik anlayışa işaret eder. Masif ve kapalı bir kitle teşkil eden cephe, köşelerdeki yuvarlak çıkmalar, taç kapıyı çerçeveleyen süslemeler, türbe ve mescidin mukarnaslı, çerçeveli pencereleri ve nihayet cephenin bütününü sınırlayan yazı şeritli saçak silmesiyle ustalıklı biçimde hareketlendirilmiştir. Medresenin cephesinde çok zengin bezemeli bir taç kapısı vardır. Kitâbesi, esas kapı açıklığının çift renkli geçmeli taşlardan yapılmış yay kemerinin üstünde bulunmaktadır. Mukarnaslı kavsaranın iki yanı ve kapının bütününü çevreleyen şeritler, zengin biçimde geometrik ve nebatî motifler işlenmek suretiyle doldurulmuştur. Çok muntazam ve tam simetrik kareye yakın bir plana sahip olan Burûciye Medresesi´nin kubbe ile örtülü giriş eyvanı, o dönem mimarisindeki teamüle aykırı bir yeniliktir.

ÇİNİ BEZEMELERLE KAPLI OLDUĞU BİLİNİYOR

Girişin sağında, dışarıya açılan bir pencereden ışık alan kubbeli kısımda mihrap bulunduğundan buranın mescid olduğu anlaşılır. Soldaki aynı ölçülerde, kare planlı ve kubbeli diğer mekân ise kurucunun türbesidir. Bu türbe içinin aslında zengin bir çini kaplamaya sahip olduğu kalanlardan anlaşılmaktadır. Hatta buradaki iki sandukanın da evvelce çini kaplı olduğu bilinmektedir. Bugün ise çini süsleme sadece türbe duvarlarının üst kısımlarında ve kubbede görülmektedir. Duvarlardaki altıgen biçimli çinilerden sadece kalıntılar vardır. Duvarların en yukarı kenarında çepeçevre dolaşan çiniden bir yazı kuşağında medresenin kurucusu Muzaffer b. İbâdullah el-Mufaddal el-Burûcirdî´nin adı tekrarlanır. Yazı şeridinin üstünde yine çini kaplı iki sıra mukarnas uzanmıştır. Kubbeye geçiş üçgeninin içi ise yıldız biçiminde çinilerle bezenmiştir. Kubbede de tuğla örgüler arasında değişik motiflerde çini kuşaklar görülür.

 

Avlunun sadece iki yanında revaklar vardır. Bunların ortadaki eyvanların önünde daha geniş olan sivri kemerleri sütunlara oturmaktadır. Sütunların başlıklarının bazıları korint tipi olduklarına ve hatta birkaçında Bizans monogramları görüldüğüne göre bunlar ve yontulmuş olanları devşirme olmalıdır. Bu da medreseyi yapan ve büyük ustalıkla süsleyen adı meçhul ustanın, başlık yapmaktan âciz olamayacağına göre, bir sanatsever olarak başlıkları koruma gayesiyle burada tekrar kullandığını gösterir. Girişin iç cephesi gibi karşısındaki ana eyvan cephesi önlerine de revak yapılmamıştır. Ana eyvanın da dışarıdaki taç kapı gibi taş üzerine zengin süslemeli olduğu düşünülecek olursa bu eksikliğin sebebi kolayca anlaşılır. Büyük eyvan bir yazı kuşağı ile çerçevelenmiş, bu bordür ile eyvanın sivri kemeri arasında kalan yüzeyler geometrik geçmeler ve bol sayıda kabaralarla süslenmiştir.

 

Çok dar olan revakların gerisindeki hücreler beşik tonozlarla örtülmüştür. Giriş tarafındaki hücrelerin köşelerinin iki yanında da yukarıya dama çıkışı sağlayan merdivenler bulunur. Hücrelerin avluya ve çok muntazam biçimde her revak aralığına yerleştirilecek surette açılmış birer kapıları olmakla beraber pencereleri yoktur. Avlu tarafında sadece sekiz hücrenin varlığı görülür.

 

Herhalde yazlık dershane olarak kullanılan ana eyvanın iki yanındaki tonozlu dar hacimlerden birer merdiven yukarı çıkışı sağlar. Bu dehlizler ise sağda ve solda geniş birer kemerle kubbeli birer mekânla bağlantılıdırlar. Merdiven dehlizlerinin altta ve üstte pencereleri bulunan birer üst katları vardır. Bu tonozlu asma katların ne işe yaradığı bilinmediği gibi kütüphane olabilecekleri yolundaki tahmin de dayanaksız bir görüşten ibarettir.

TAŞ İŞÇİLİĞİNDE ÖNCÜ BİR YAPI

Sivas´taki Burûciye Medresesi, Anadolu´da Selçuklu döneminde yapılan benzeri yapıların arasında taş süslemesindeki ölçülülük ve mimarisindeki açıklık bakımından en başta gelmektedir. Bu eseri meydana getiren ustanın hassas bir estetik anlayışına sahip olduğu farkedilmektedir. Çizgilerdeki âhenk ve simetrinin hiçbir unsuru feda etmeksizin uygulanışı mimarın üstün kabiliyetinin delilleridir. Burûciye Medresesi Anadolu´nun başta gelen mimari eserlerindendir. Bir yabancı uzmanın da işaret ettiği gibi iktidardaki kişiler dışında bir insanın böyle bir eser yaptırtması, Sivas´ın Selçuklular döneminde eriştiği medenî seviyenin işaretidir.

 

BURUCİYE MEDRESESİ, SİVAS MÜFTÜLÜĞÜ´NE DEVREDİLDİ

 

Buruciye Medresesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Sivas Müftülüğü´ne devredildi. Selçuklu sultanlarından 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1271´de yapılan Buruciye Medresesi, kültürel, dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere Sivas Müftülüğüne tahsis edildi. Teslim işleminin ardından türbelerin bulunduğu oda tanzim edildikten sonra, Kuran saati uygulaması başlatılarak her ay bir hatim indiriliyor. Bir bayan ve bir erkek vaizi de binada bulunurak, vatandaşların ailevi ve dini konulardaki sorularını yanıtlıyor. Yapıda ayrıca bir idari oda ile Diyanet Yayınevinin kitaplarının tanıtıldığı bir bölüm mevcut. Odalardan birisi derslik olarak düzenlenerek burada Osmanlıca, Arapça, İngilizce, hadis, fıkıh gibi dallarda kurslar veriliyor. Bunun yanı sıra divan ve mesnevi okumaları da yapılıyor.

/resimler/2017-2/14/1241004460507.jpg

 

YAPILAN ONARIMLAR:

 

1960, 1964 ve 2005 yıllarında onarılmıştır. Sivas İl Özel İdaresine tahsisli olup, 2005 yılında zemin takviye ve drenaj sistemi, elektrik tesisatı, kubbe kurşun örtüsü, taban taş döşemesi, eriyen, çürüyen ve yıkılan moloz duvarlar epoksi yapılarak onarımı tamamlanmıştır.

/resimler/2017-2/14/1241401025297.jpg

 

 
Kaynak: İRADE

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
ONLINE EĞİTİM AKSAMASIN!
ONLINE EĞİTİM AKSAMASIN!
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Sivas Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Savaşçı, yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlatarak öğrencilerin online eğitime katılımlarının sağlanması noktasında hassasiyet gösterilmesini istedi.
Öğretmenlik Gücünü Sevgiden Alır
Öğretmenlik Gücünü Sevgiden Alır
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Sivas Tesviyeciler, Madeni ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir” dedi.
Öğretmenlerimiz  Topluma Yol Gösteriyor
Öğretmenlerimiz Topluma Yol Gösteriyor
Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe hazırlanması bakımından kutsal ve onurlu bir görevi yürüten öğretmenlerimiz, toplumumuzun da yol göstericisidir” dedi.
VAATTE KALMASIN  GERÇEK OLSUN
VAATTE KALMASIN GERÇEK OLSUN
Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, “24 Kasım´da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu´nun TBMM gündemine getirilmesidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır” dedi.
   Bugün Seyirciyle Buluşacak
Bugün Seyirciyle Buluşacak
Yönetmenliği Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü (SDT) ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz´ün üstlendiği, William Shakespeare´in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli oyun, bugün saat 19.30´da seyircileriyle buluşacak
   Cehaletin Düşmanısınız
Cehaletin Düşmanısınız
Vali Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ayhan, mesajında; “Öğretmenler olarak sizler, millî eğitim davamızın yılmaz, yorulmaz emekçileri; cehaletin düşmanı, eğitimin temel taşı, çocukların can yoldaşı, bilimin sunucusu, mukaddes değerlerin koruyucusu, peygamber mesleğinin icracılarısınız” dedi.
İlk Pandemi Hastanesi Sivas´ta Kurulmuş
İlk Pandemi Hastanesi Sivas´ta Kurulmuş
Bundan 700 yıl önce Batı dünyası cüzzamlı hastaları ölüme terk ederken, Anadolu´da vuku bulan salgınla mücadele etmek için ilk şifahaneler Sivas´ta kurulmuştu.
Gençler Mimar Sinan´ı Sahneledi
Gençler Mimar Sinan´ı Sahneledi
Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği desteğiyle toplanan gençler, Diyarbakır´da sergilenen ‘Ben, Mimar Sinan´ isimli tiyatro oyununu sergiledi.
STK´lardan Çocuk  Hakları Açıklaması
STK´lardan Çocuk Hakları Açıklaması
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Yetim Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Yeryüzü Çocukları Derneği ve Mülteci Dernekler Federasyonu ile birçok katılımcı STK basın açıklaması düzenledi.
   Sanal Resim Sergisi Açıldı--Video
Sanal Resim Sergisi Açıldı--Video
Uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü akademisyenleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sanal resim sergisi gerçekleştirildi.
 FENERBAHÇE KARŞISINDA TUR ARAYACAK
FENERBAHÇE KARŞISINDA TUR ARAYACAK
TFF 2.Lig temsilcimiz Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turunda deplasmanda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kupada daha önce Beşiktaş ile Galatasaray´ı mağlup eden yeşil-beyazlı ekip Fenerbahçe´yi de mağlup ederek kupada tur atlamak istiyor.
SİVAS TURİZMİNE DEĞER KATACAK - VİDEO
SİVAS TURİZMİNE DEĞER KATACAK - VİDEO
Sıçak Çermik bölgesinde kaplıca suyunda bulunan kükürdün etkisiyle yaklaşık 1 buçuk yıllık çalışmayla altın renginde traverten oluşumu sağlandı. 40 bin metrekare alana inşa edilen ve Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale´ye benzer basamaklı havuzlar da bulunuyor. Eşsiz görüntüsüyle büyüleyen ‘Altınkale´ gerçekleştirilen törenle açıldı.
SAĞLIK BAKANI KOCA SİVAS´TAN BİLGİ ALDI
SAĞLIK BAKANI KOCA SİVAS´TAN BİLGİ ALDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Sivas´ın da bulunduğu 7 ilin İl Sağlık Müdürleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sivas´taki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Koca, Covid-19 salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları ve ek tedbirleri görüştü.
HIZLI TREN´İN %95´İ TAMAMLANDI
HIZLI TREN´İN %95´İ TAMAMLANDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas arası Yüksek Hızlı Tren çalışmalarını değerlendirerek, yüzde 95 fiziki ilerleme sağlandığını ifade etti.
PROJEDE SONA YAKLAŞILDI
PROJEDE SONA YAKLAŞILDI
Canlı Hayvan Pazarı projesinde yüklenici firma tarafından son rötuşların yapılarak yakın zamanda teslim edileceği belirtildi. Vali Salih Ayhan, “Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Sivas ekonomisine ivme kazandıracak, Sivas´ın tarım ve hayvancılığına katma değer sağlayacak bir projedir. Proje sahasında her fırsatta incelemelerde bulduk ve yapım aşamasını yakından takip ettik” dedi.
KURALLARA UYALIM MAĞDUR OLMAYALIM
KURALLARA UYALIM MAĞDUR OLMAYALIM
SESOB Başkanı Beşir Köksal, Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu. SESOB Başkanı Köksal, kısıtlamalara uymayan işyerleri sahiplerine, adli ve idari cezai işlem yapılacağını hatırlatarak, esnafların ve vatandaşların kurallara riayet etmelerini, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye etti.
SAVUNMA SANAYİ BÜYÜK ÖNEME SAHİP
SAVUNMA SANAYİ BÜYÜK ÖNEME SAHİP
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi´nin bu haftaki konuğu TÜBİTAK SAGE Makine Mühendisi, Mekanik Sistem Tasarım Grubu 3 Boyutlu Modelleme ve GD&T Danışmanı Olcay Şenel oldu. Geometrik boyutlandırma hakkında bilgiler veren Şenel, “Havacılık ve savunma sanayisi günümüzde her zamankinden daha fazla öneme sahip” dedi.
ANKARA - SİVAS YHT HATTI YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ
ANKARA - SİVAS YHT HATTI YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ
CHP Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM´de Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarında yaptığı konuşmasında Ankara – Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesini gündeme getirdi. Projenin yılan hikâyesine döndüğünü, 2008 yılında temeli atılan hattın halen bitirilmediğini kaydeden Karasu, “Cumhuriyetin ilk demir yolu projesi olan Ankara - Sivas Demir Yolu Projesi o dönemin teknolojisiyle 5 yılda bitirilmişti. YHT´nin 12. yılının sonundayız, hâlâ hizmete açabilmiş değiliz” dedi.
HASTANE BAHÇESİ ASFALTLANDI
HASTANE BAHÇESİ ASFALTLANDI
Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi bahçesindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
SİVAS BİLSEM´İN PROJESİNE AB DESTEĞİ
SİVAS BİLSEM´İN PROJESİNE AB DESTEĞİ
Sivas Bilim ve Sanat Merkezince (BİLSEM) hazırlanan "Diamonds of Steppe" adlı proje, Avrupa Birliği (AB) tarafından 165 bin euro hibe ile desteklenecek.
SDT´DE OYUN SAATLERİNDE DÜZENLEME
SDT´DE OYUN SAATLERİNDE DÜZENLEME
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi oyun saatlerinde düzenleme yaptı.
SANAYİ SİTESİNE MİLLET BAHÇESİ YAPILIYOR
SANAYİ SİTESİNE MİLLET BAHÇESİ YAPILIYOR
Sivas´ın Suşehri ilçesinde, sanayi sitesi içerisinde "millet bahçesi" yapımına başlandı.
OTOMOBİL TAKLA ATTI 1´İ AĞIR 3 YARALI
OTOMOBİL TAKLA ATTI 1´İ AĞIR 3 YARALI
Sivas´ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı, dört aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi
KALECİ MUAMMER KORONA VİRÜSE YAKALANDI
KALECİ MUAMMER KORONA VİRÜSE YAKALANDI
DG Sivasspor´un file bekçisi Muammer Yıldırım, korona virüse yakalandığını açıkladı.
18 YILDA ÇOK HİZMET YAPTIK
18 YILDA ÇOK HİZMET YAPTIK
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Genel Meclisi´nin Kasım ayı toplantılarının onur konuğu oldu. İlimizin yatırımda Türkiye´de ilk 5´te olduğunu söyleyen Yılmaz, “18 yıllık dönemde Sivas´ımıza çok fazla hizmet yaptık. 2003-2020 yılları arasında yatırımlarımız 30 milyar Türk lirası Malatya´dan ve Samsun gibi illerden kat ve kat fazla bir demiryolları yatırımları var. Sadece bu dönem Sivas´a demiryolları için ayrılan para 31 Milyar Türk lirası, bu rakamlarla yapılan yatırımda Türkiye´de ilk 5´teyiz” dedi.
BAŞKAN BİLGİN´DEN ÖĞRENCİLERE BİSİKLET - VİDEO
BAŞKAN BİLGİN´DEN ÖĞRENCİLERE BİSİKLET - VİDEO
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas şubesi tarafından belirlenen başarılı öğrencileri bisikletle ödüllendirdi. Başkan Bilgin, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize destek vermek bizim en asli vazifemizdir. Öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırıyor” dedi.
ŞİFAYI SİVAS MEDİCANA´DA BULDU
ŞİFAYI SİVAS MEDİCANA´DA BULDU
Irak´ta yaşayan 60 yaşındaki Sameerah Kadhım Sayyıd, Irak´ta Rektum Kanseri teşhisi konulduktan sonra şifayı Sivas Medicana Hastanesinde buldu. Hasta sağlığına kavuşarak ülkesine döndü.
YAPILANDIRMADAN FAYDALANIN
YAPILANDIRMADAN FAYDALANIN
SESOB Başkanı Beşir Köksal, idari para cezaları, gecikme zammı ve faizlerinin yapılandırmadan yararlanacağını belirterek, esnaf ve sanatkarların bu fırsattan yararlanmaları gerektiğini söyledi.
ESNAFIMIZ EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMELİ
ESNAFIMIZ EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMELİ
Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, ““Çalışma saatleri kısıtlanan esnaflarımızın bağkur primlerinde indirim yapılmasını, vergi indirimine gidilmesini, kira stopajının kaldırılmasını ve özellikle de büyük ve zincir marketler ve AVM´lerle, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı esnaflarımızın bir tutulmamasını talep ediyoruz” dedi.
MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - VİDEO
MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - VİDEO
Sivas´ta mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.
Orhan Arslan
Orhan Arslan
KANALLAR ŞİDDETLE DOLU
Taner Karabal
Taner Karabal
İLHAN ÇETİN…
Erdem Tahıllıoğlu
Erdem Tahıllıoğlu
SIKINTILARIN SEBEBİ
Haydar Mermer
Haydar Mermer
BÜLENT ARINÇ´A AÇIK MEKTUP
Melek Şen
Melek Şen
10 Kasım
Yusuf Doğan
Yusuf Doğan
Bitigen´mi Bitirip Giden Mi?
Alper Duran
Alper Duran
Kalıplara İsyan
Hanife Döner
Hanife Döner
Ah Güzel İzmir
Yunus Tepe
Yunus Tepe
Aşık Veysel´in Anıtı….
Meliha Kartal
Meliha Kartal
Çocuğum Yaramaz mı? Hiperaktif mi?
Çetin Polat
Çetin Polat
Şampiyonluğa Adım Adım
Kuzey Akkaş
Kuzey Akkaş
El-Aziz
Adem Yıldırım
Adem Yıldırım
"Biz Hep Birlikte Türkiye´yiz"
Muzaffer Karadağ
Muzaffer Karadağ
Nasıl Kalkınabiliriz?
Halil İbrahim Budaklı
Halil İbrahim Budaklı
Ekonomi Bakanı´nın Sivas İş Dünyası İle Buluşması
Muhittin Karahan
Muhittin Karahan
Namaz Dinin Direğidir
Oğuzhan Sarzep
Oğuzhan Sarzep
Sivas Gümbür Gümbür
Yurdal Epsileli
Yurdal Epsileli
Güzel Günler Gelecek
Adem Akgül
Adem Akgül
Birbirinden Lezzetli Sivas Yemekleri
Aykut Özdoğan
Aykut Özdoğan
Büyüme Hormonu Nedir?
Ekrem Arıs
Ekrem Arıs
Ülkemizde Muay Thai
Metehan Dağcıoğlu
Metehan Dağcıoğlu
Unutulan Bir Değer: Şahabeddin-İ Sivasi
Ahper Nuri Delican
Ahper Nuri Delican
Aile Yapısı
İsmail Ayhan
İsmail Ayhan
Sivas Belediyespor Sancılı…
Kürşad Özkaynar
Kürşad Özkaynar
Goebbels, Komünizm ve Bolşevizm
Eyüp Demirer
Eyüp Demirer
Liyakat, Sadakat ve İlle De Ehliyet
Neslihan Dereli
Neslihan Dereli
İşçiye Cuma Namazı İzni Verilmemesi (İşçi Bakımından) Haklı Fesih Sebebi Midir? –Son-
Emre Gürkan Gürleyük
Emre Gürkan Gürleyük
Yerel Seçimin Ardından,
Mustafa Coşkun
Mustafa Coşkun
AK Parti Toplantısı Sonrası Sivaslılar Ne Yapacak?
Kübra Duran
Kübra Duran
Ege Kıta Sahanlığı Sorunu
Hadi Töre
Hadi Töre
İran 2
Fatma Karakuzu
Fatma Karakuzu
Kitap İnsanı, İnsan Dünyayı Değiştirir
Abdullah Ağbektaş
Abdullah Ağbektaş
40. Hadisi Şerif
Esra Kurt
Esra Kurt
Süresiz Nafaka
Emre Şağban
Emre Şağban
Şehit
Ali Bozkurt
Ali Bozkurt
TİKİ-TAKA
İbrahim Özmen
İbrahim Özmen
Vampir
Ajda Mutlu
Ajda Mutlu
Dünya Çok Güzel, Gezmelisin !
Halil Kalemci
Halil Kalemci
Capital 500 Açıklandı
Süleyha Kara
Süleyha Kara
SEVGİNİN ADI
DOLAR
7.7593
EURO
9.2197
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Ne irfandır veren Ahlâka yükseklik ne vicdandır, Fazilet Hissi insanlarda ancak Allah korkusundandır.

M.AKİF ERSOY
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1

1