Orhan Arslan


Cübbeli Ahmet Mahmut Efendi’ye de Zarar Veriyor

Cübbeli Ahmet Mahmut Efendi’ye de Zarar Veriyor


CNN Türk TV 'de Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında imam hatipleri kötüleyen Cübbeli'ye verilen cevap…

Bu kişi Mahmut Efendiye de zarar veriyor.

Ben 1983'te Çarşamba İmam hatip lisesinde Meslek Dersi Öğretmenliği yaparken Mahmut Efendi Çarşamba'ya gelmişti ve kendisi Fatih İsmailağa Camiinde imamdı, bana sordu ‘Evladım ne iş yaparsın?’ ? Ben de dedim ki imam hatip lisesinde Kuran-Arapca öğretmeniyim. Aynen şöyle dedi: Evladım imanlı nesil yetiştirmeye devam et.

TURAN ÇİNİCİ

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN AÇIKLAMASI:

“Muhterem Ahmet Hakan Coşkun Bey,

Aşağıdaki açıklamayı iletmenizi istirham eder, şimdiden çok teşekkür ederim.

Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz.

Bir asırdır “İmam Hatip Mektebi/Okulu/Lisesi” adıyla eğitim sistemimizde yerini alan İmam Hatip Okullarının temel misyonu, eğitim öğretimde bütüncül bir yaklaşımı esas alıp fizik-metafizik, madde-mânâ, dünya-ahiret dengesini ve ilişkisini gözeterek varlığa, hayata, bilime ve sanata tevhîdî bir anlayışla bakan, hayatın her alanında erdemleriyle var olan, tarihî ve kültürel mirasımızı özümsemiş, ailesine, çevresine, ülkesine ve bütün insanlığa faydalı olma idealine sahip, Kur’an ve Sünnet ekseninde bilgi ve hikmetin yolundan giderek medeniyetimizin ihyâ ve inşâ sürecinde sorumluluk alan öncü nesillerin yetiştirilmesi olmuştur.

İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayış değil Kur’an ve sünnet merkezli, temel islâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulmaktadır.

Okullarda verilen din eğitiminde İslam dîni içerisinde ortaya çıkan farklı fıkhî yorumlar ve düşünce oluşumları bir zenginlik olarak kabul edilerek öğrencilerin bu bilgileri doğru bir şekilde öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin Kur’an ve sünnet çerçevesinde doğru inanca sahip olmaları, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazanmaları hedeflenmektedir. Ülke insanının dînî inanış ve anlayışlarını göz ardı etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin denetim ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir.

Dolayısıyla bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin hem de din adına anlatılmasını doğru bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz.

Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz.”