USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Evlerde Huzur Değil, Kavga Var

06-12-2021
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Anne- babalar;&nbsp; şaşkın, &uuml;zg&uuml;n, &uuml;mitsiz, &ccedil;aresiz durumdalar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Evlerde;&nbsp; tartışma, kavga, h&uuml;z&uuml;n, huzursuzluk var, huzur, mutluluk yok.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocuklar; zorluklara, zahmetlere, yokluklara, g&uuml;&ccedil;l&uuml;klere katlanamıyorlar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocuklarda; sorumluluk duygusu, &ouml;zdenetim-i&ccedil;disiplin, sınırlar, kurallar, sabır, sebat, yılmazlık yok.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocuklar, ailelerinin t&uuml;m desteklerine rağmen ders &ccedil;alış(a)mıyor, kitap okumuyorlar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocuklar; tablet, telefon, bilgisayar, televizyonu terk edemiyorlar, t&uuml;m zamanları bunlarla ge&ccedil;iyor. Sosyal medya, sanal oyun&hellip; ağır bağımlılık halindeler.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Biz bu duruma nasıl geldik?</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Eskiden &ccedil;ocuklar erken yaşlarda ailenin her işine yardım ederek b&uuml;y&uuml;rlerdi. K&ouml;yde, kasabada tarlada, bah&ccedil;ede &ccedil;alışırlar, hayvanları otlatırlar, şehirlerde &ccedil;ıraklık yaparlardı. Yaz tatillerinde uzun d&ouml;nemli &ccedil;ıraklıklarla kendi ihtiya&ccedil;ları i&ccedil;in para kazanır, bir mesleği ustasından &ouml;ğrenir, daha &ouml;nemlisi hayatı &ouml;ğrenirlerdi. İnsan ilişkilerini, bilgilerini, becerilerini, yeteneklerini geliştirirlerdi. Her anlamda g&uuml;&ccedil;l&uuml; olarak yetişirlerdi.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ekirdek aileye d&ouml;n&uuml;ş&uuml;nce devreye anneler girdi;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&lsquo;Aman ben &ccedil;ocuğuma KIYAMAM:</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Ben &ccedil;ektim, &ccedil;ocuğum &ccedil;ekmesin,</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Ben g&ouml;rmedim, &ccedil;ocuğum g&ouml;rs&uuml;n,</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Ben yapamadım, &ccedil;ocuğum yapsın,</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Ben yaşamadım, &ccedil;ocuğum yaşasın,</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Ben &uuml;z&uuml;ld&uuml;m, &ccedil;ocuğum &uuml;z&uuml;lmesin,</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocuğumun psikolojisi bozulmasın,</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocuğum hep mutlu olsun&hellip;&rsquo;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Diye diye &ccedil;ocuklarının her dediğini yaparak, her istediğini alarak, onların yapması gereken her işini onların yerine yaparak; &ccedil;ocuklarını konforla zehirlediler, g&uuml;&ccedil;s&uuml;zleştirdiler, tembelleştirdirler, zayıf karakterli, şahsiyeti gelişmemiş, beceriksiz, yeteneksiz insanlar haline getirdiler. Kendi ge&ccedil;mişleri y&uuml;z&uuml;nden, hırslarını &ccedil;ocukları &uuml;zerinden ger&ccedil;ekleştirmeye &ccedil;alışan anne-babalar, &ccedil;ocuklarını da kaybettiler.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocuklar pasifliği (tembelliği) onlara &ouml;ğrettiğiniz &ouml;l&ccedil;&uuml;de pasif olurlar. &Ccedil;ocuğun pasif olmasının temel nedeni ayrıcalıklı bir tavır ve &ouml;zel muamele, ihtimamla b&uuml;y&uuml;t&uuml;lm&uuml;ş olmalarıdır. Bu t&uuml;r &ccedil;ocuklar başkalarının onlara hizmet etmesini hak ettiklerini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rler. İhtiya&ccedil;larını ve isteklerini başkalarının karşılamasını beklerler ve elde etiklerinde minnet bile duymazlar. Gelecek onları hi&ccedil; endişelendirmez ve sorumluluk duyguları hi&ccedil; gelişmemiştir. &Ccedil;ocukları tembelliğe (pasifliğe) alıştıran onların yapması gereken her işi yapan anne, babalarıdır.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">ANNE-BABALAR, &Ccedil;OCUKLARINI AİLENİN CEFASINDAN UZAK TUTUP, SADECE REFAHINA ORTAK EDİYORLAR. Ailenin sadece refahına ortak edilen &ccedil;ocuklar sorumsuz, pısırık, beceriksiz, g&uuml;&ccedil;s&uuml;z, zorluklar karşısında hemen pes eden, sadece t&uuml;ketici oluyor. Eğitim, &ccedil;ocukları hazların, heveslerin, bağımlılıkların tuzağından kurtarıp, doyumu erteleyebilerek &ouml;zg&uuml;rleştirmektir. &Ccedil;ocukların kendilerini kontrol edebilmesini sağlayıp i&ccedil;disiplin-&ouml;zdenetim becerilerine ulaştırmaktır. S&uuml;rekli sizden yardım isteyen &ccedil;ocuğunuza: &lsquo;&rsquo;&ouml;z&uuml;r dilerim ama bu senin sorumluluğun. Umarım sorununu &ccedil;&ouml;zersin, umarım başarırsın. Ancak, &ccedil;abalarsan deneyip, &ccedil;aba g&ouml;sterdiğin i&ccedil;in sana adım ederim, birlikte ne yapabiliriz bir bakalım&rsquo;&rsquo; demelisiniz.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Konfor altında potansiyel ger&ccedil;ekleşmez. &Ccedil;ocuk, konfor i&ccedil;inde gelişemez. Zihnimiz ve bedenimiz uyarılıp, zorlanmazsa k&uuml;&ccedil;&uuml;l&uuml;r. Sorun varsa beyin ayılıyor, &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in uyarılıyor, harekete ge&ccedil;iyor. Konfor bizi &ccedil;&uuml;r&uuml;t&uuml;r. Başarı disiplin ister, ger&ccedil;ek &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k disiplinle başlar. Hayatta sadece disiplinli olanlar &ouml;zg&uuml;rd&uuml;r. Disiplininiz yoksa eğer hazların, heveslerin k&ouml;lesi olursunuz. Disiplinin amacı &ccedil;ocukların i&ccedil;sel becerilerini, yeteneklerini geliştirip, irade g&uuml;c&uuml; kazandırmaktır. Şahsiyetli, g&uuml;&ccedil;l&uuml;, zorluklarla başedebilen &ccedil;ocuklar yetiştirmenin yolu disiplinle başalar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocuklara sınırları ve kuralları &ouml;ğretmezsek, hayatın hem olumlu hem olumsuz y&ouml;nlerini kaybederler. Ders &ccedil;alışacak, yararlı işler yapacak motivasyonuna sahip olamazlar. Tembellikten ve sorumsuzluktan &ccedil;ekinmezler. İyi hasletleri, ger&ccedil;ekleri kaybeder, k&ouml;t&uuml; olanı i&ccedil;selleştirirler. Ebeveynler, &ccedil;ocuklara ellerindekini sınırlar, kurallar olmaksızın verirlerse; &ccedil;ocuklar kendilerini ayrıcalıklı hissederler. Bencil, aşırı talepkar ve kibirli olurlar. Zamanla nank&ouml;rleşirler, hazların, heveslerin k&ouml;lesi olup, bağımlılaşırlar.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;ocukları kendi hayatlarının kontrol&uuml;n&uuml; elinde bulunduracakları şekilde mantıklı, tutarlı, dengeli, anlaşılır, sert &ccedil;ıkmadan, ayıplamadan, utandırmadan, korkutmadan, sınırlar ve kurallar koyarak yetiştirirsek hazların, heveslerin tuzağından uzaklaşıp &Ouml;zg&uuml;rleşmesini sağlamış oluruz ve yaşam başarısını ger&ccedil;ekleştirmesini temin etmiş oluruz. Hayata avantajlı başlamış olurlar. &Ccedil;ocuklara kendi yaşamlarını kontrol edebilmeleri i&ccedil;in &ouml;nce kendilerini kontrol etmeyi &ouml;ğretmemiz gerekir. B&ouml;ylece i&ccedil;disiplin, &ouml;zdenetim ger&ccedil;ekleşir, &ccedil;ocuklar &ouml;zg&uuml;rleşirler, yaşamlarına h&uuml;kmedebilirler.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">KENDİNE EREMEYEN, NEREYE VARABİLİR Kİ&hellip;</span></span></p>
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?